Tiêu đề Ngày đăng

Kết luận của Phó Giám đốc phụ trách Sở tại cuộc họp giao ban đánh giá công tác tháng 4, nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2022

Kết luận của Phó Giám đốc phụ trách Sở tại cuộc họp giao ban đánh giá công tác tháng 4, nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2022

29/04/2022

Kết luận của Phó Giám đốc phụ trách Sở tại cuộc họp giao ban đánh giá công tác tháng 3, nhiệm vụ công tác tháng 4 năm 2022

Kết luận của Phó Giám đốc phụ trách Sở tại cuộc họp giao ban đánh giá công tác tháng 3, nhiệm vụ công tác tháng 4 năm 2022

28/03/2022

Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022

Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022

03/03/2022

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022

03/03/2022

Thông báo số 80/TB-SKHCN ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ

Kết luận của Phó Giám đốc phụ trách Sở tại cuộc họp giao ban đánh giá công tác tháng 11, nhiệm vụ công tác tháng 12 năm 2021.

02/12/2021

Thông báo số 69/TB-SKHCN ngày 28/10/2021 của Sở KH&CN Bắc Kạn

Kết luận của Phó Giám đốc phụ trách Sở tại cuộc họp giao ban đánh giá công tác tháng 10, nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2021.

30/10/2021

Quyết định số 1848/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025

23/10/2021
Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành Lịch công tác Lịch công tác Hồ sơ công việc Hồ sơ công việc Thư điện tử Thư điện tử Nông lịch Nông lịch Hạng mục đầu tư Hạng mục đầu tư Thư viện số Thư viện số Sáng kiến, giải pháp </br>đã công nhận Sáng kiến, giải pháp
đã công nhận
CSDL quốc gia về KHCN CSDL quốc gia về KHCN Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Khen thưởng - Xử phạt Khen thưởng - Xử phạt Thống kê - Báo cáo Thống kê - Báo cáo

Liên kết website

THÔNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 164
  • Tháng này: 10.990
  • Tổng lượt truy cập: 103.153