Tiêu đề Ngày đăng

Thông báo số 80/TB-SKHCN ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ

Kết luận của Phó Giám đốc phụ trách Sở tại cuộc họp giao ban đánh giá công tác tháng 11, nhiệm vụ công tác tháng 12 năm 2021.

02/12/2021

Thông báo số 69/TB-SKHCN ngày 28/10/2021 của Sở KH&CN Bắc Kạn

Kết luận của Phó Giám đốc phụ trách Sở tại cuộc họp giao ban đánh giá công tác tháng 10, nhiệm vụ công tác tháng 11 năm 2021.

30/10/2021

Quyết định số 1848/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025

23/10/2021

Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động số 522/TTr-UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn

về việc thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2026) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

06/10/2021

Kết luận của Giám đốc Sở tại Cuộc họp giao ban đánh giá công tác tháng 9, nhiệm vụ công tác tháng 10 năm 2021

Ngày 01 tháng 10 năm 2021

04/10/2021

Thông báo số 40/TB-SKHCN Kết luận của Giám đốc Sở tại Cuộc họp giao ban đánh giá công tác tháng 8, nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2021

31/08/2021

Thông báo số 28/TB-SKHCN Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Sở Khoa học và Công nghệ

Ngày 28 tháng 5 năm 2021, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Đỗ Thị Hiền - Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Sở chủ trì cuộc họp Ban
Chỉ đạo. Dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc CCHC.

04/06/2021
Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành Lịch công tác Lịch công tác Hồ sơ công việc Hồ sơ công việc Thư điện tử Thư điện tử Nông lịch Nông lịch Hạng mục đầu tư Hạng mục đầu tư Thư viện số Thư viện số Sáng kiến, giải pháp </br>đã công nhận Sáng kiến, giải pháp
đã công nhận
CSDL quốc gia về KHCN CSDL quốc gia về KHCN Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Khen thưởng - Xử phạt Khen thưởng - Xử phạt Thống kê - Báo cáo Thống kê - Báo cáo

Liên kết website

THÔNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 43
  • Tháng này: 1.989
  • Tổng lượt truy cập: 59.871