Tiêu đề Ngày đăng

Thông báo số 40/TB-SKHCN Kết luận của Giám đốc Sở tại Cuộc họp giao ban đánh giá công tác tháng 8, nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2021

31/08/2021

Thông báo số 28/TB-SKHCN Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Sở Khoa học và Công nghệ

Ngày 28 tháng 5 năm 2021, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Đỗ Thị Hiền - Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Sở chủ trì cuộc họp Ban
Chỉ đạo. Dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc CCHC.

04/06/2021

Báo cáo số 94/BC-SKHCN Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2021

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bắc Kạn tại Công văn số 3034/UBND-TH ngày 25/5/2021 về việc kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2021

04/06/2021

Thông báo số 26/TB-SKHCN ngày 02/6/2021 Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử Sở Khoa học và Công nghệ

Ngày 28 tháng 5 năm 2021, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Đỗ Thị Hiền - Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử Sở. Dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc xây dựng Chính quyền điện tử.

03/06/2021

Kế hoạch số 29/KH-SKHCN ngày 12/4/2021 của Sở KH&CN Nâng cao Chỉ số chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) cấp sở năm 2021

Thực hiện Công văn số 379/UBND-GTCNXD ngày 21/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021; Thông báo số 25/TB-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh về việc thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải tại Hội nghị công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố và các sở, ban, ngành (DDCI) tỉnh Bắc Kạn năm 2020; Căn cứ Báo cáo số 10/BC-HHDN ngày 29/12/2020 của Hiệp hội Doanh nghiệp về kết quả khảo sát và xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố vầ các sở, ban, ngành tỉnh Bắc Kạn năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực canh tranh của Sở năm 2021

06/05/2021

Thông báo số 17/TB- SKHCN ngày 04 tháng 5 năm 2021 của Sở KH&CN Kết luận của Giám đốc Sở tại Cuộc họp giao ban đánh giá công tác tháng 4, nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2021

Ngày 28/4//2021, Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp giao ban công tác chuyên môn đánh giá công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2021.

06/05/2021

Kế hoạch số 36/KH-SKHCN ngày 04/5/2021 của Sở KH&CN Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2021 (18-5)

Thực hiện Văn bản số 925/BKHCN-VP ngày 22/4/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2021; Văn bản số 2389/UBND-NNTNMT ngày 24/4/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Văn bản số 925/BKHCN-VP ngày 22/4/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2021 (18-5)

06/05/2021
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành Lịch công tác Lịch công tác Hồ sơ công việc Hồ sơ công việc Thư điện tử Thư điện tử Nông lịch Nông lịch Hạng mục đầu tư Hạng mục đầu tư Thư viện số Thư viện số CSDL quốc gia về KHCN CSDL quốc gia về KHCN Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Khen thưởng - Xử phạt Khen thưởng - Xử phạt Thống kê - Báo cáo Thống kê - Báo cáo

Liên kết website

THÔNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 148
  • Tháng này: 4.511
  • Tổng lượt truy cập: 42.277