• Trang chủ
  • Tin tức - sự kiện
  • Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Thứ tư, 16/06/2021 - 08:37

Vai trò của tính toán TFP trong tăng trưởng kinh tế địa phương

Viện Năng suất Việt Nam đã hướng dẫn và phổ biến phương pháp tính toán TFP cho nhiều tỉnh, thành phố và gần đây nhất là tỉnh Bắc Kạn.

Tốc độ tăng năng suất yếu tố tổng hợp (TFP-Total Factor Productivity) là chỉ tiêu đo lường năng suất nhằm đánh giá hiệu quả sử dụng vốn, lao động ở cấp ngành và cấp nền kinh tế. Chỉ tiêu TFP đã được đề cập trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước, điển hình là Nghị quyết số 05/NQ-TW ngày 01/11/2016. Số liệu về TFP là dữ liệu quan trọng để đánh giá chất lượng đầu tư, chất lượng lao động và việc ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ trong tăng trưởng kinh tế của địa phương trên cả nước.

 (ảnh sưu tầm)

Hiện nay, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đang tham mưu cho Sở KHCN trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch tính toán, đánh giá đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 và đề xuất các giải pháp tăng TFP giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Bắc Kạn. Qua đó, giúp cho Lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương có cái nhìn tổng quan hơn về chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế và đóng góp của TFP vào tăng trưởng GRDP trên địa bàn tỉnh, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong việc hoạch định các chính sách về phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế; tích lũy tư liệu sản xuất; cải thiện chất lượng lao động; đầu tư khoa học, công nghệ và những chính sách về quản lý, điều hành nền kinh tế phù hợp hơn nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng nền kinh tế và đóng góp của TFP vào tăng trưởng. Đồng thời, đánh giá thực trạng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh giai đoạn 2016-2020, thông qua đó phản ánh được mức độ đóng góp của khoa học và công nghệ (tiến bộ của khoa học, kỹ thuật và công nghệ…) vào tăng trưởng GRDP của tỉnh Bắc Kạn./.

 

 Phạm Ngọc Bắc - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 

Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành Lịch công tác Lịch công tác Hồ sơ công việc Hồ sơ công việc Thư điện tử Thư điện tử Nông lịch Nông lịch Hạng mục đầu tư Hạng mục đầu tư Thư viện số Thư viện số Sáng kiến, giải pháp </br>đã công nhận Sáng kiến, giải pháp
đã công nhận
CSDL quốc gia về KHCN CSDL quốc gia về KHCN Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Khen thưởng - Xử phạt Khen thưởng - Xử phạt Thống kê - Báo cáo Thống kê - Báo cáo

Liên kết website

THÔNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 136
  • Tháng này: 13.491
  • Tổng lượt truy cập: 113.708