• Trang chủ
  • Tin tức - sự kiện
  • Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Thứ hai, 17/04/2023 - 13:52

Truy xuất nguồn gốc - Giải pháp quản lý hiệu quả, nâng cao vị thế thương hiệu, tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng

Truy xuất nguồn gốc là hoạt động giám sát, xác định được một sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ qua từng công đoạn theo thời gian, địa điểm của quá trình sản xuất, chế biến, lưu trữ, bảo quản, vận chuyển, phân phối, kinh doanh (TCVN 12859:2019/GS1).

Trong bi cnh hi nhp hin nay, s cnh tranh không ch xut hin khi hàng hóa Vit Nam xut khu ra thế gii mà còn ngay th trường trong nước và khi hàng hóa thế gii tiến vào Vit Nam. Vic đm bo hàng hóa có cht lượng tt là điu rt quan trng cho kh năng cnh tranh. Tuy nhiên, nhà sn xut, phân phi cn đm bo cơ s cho nim tin ca người tiêu dùng. Gii pháp là minh bch hóa h thng thông tin v quá trình sn xut hàng hóa t lúc sn xut cho đến người tiêu th sn phm. 

Tp hun truy xut ngun gc cho doanh nghip, hp tác xã trên đa bàn tnh

Nhiu doanh nghip/HTX đã thc hin công b tiêu chun cơ s, công b hp chun cho sn phm hành hóa, đi vi nông sn, thc phm đã hướng đến sn xut theo các tiêu chun sch, an toàn thc phm…, nhưng như vy vn chưa đ nghiêm ngt cho chun mc cht lượng. Người tiêu dùng cn có s minh bch hơn v quy trình, ngun gc sn phm, thông tin ti tt c các khâu trong chui sn xut và tiêu th sn phm... Do vy, truy xut ngun gc sn phm đang dn tr thành xu thế tt yếu và là yêu cu bt buc, cho phép người tiêu dùng truy xut được đy đ thông tin ngược dòng, t sn phm cui cùng v nơi sn xut ban đu, rà soát tng công đon trong chế biến và phân phi, nhm bo v thương hiu, nâng tm giá tr doanh nghip mt cách hiu qu. Truy xut ngun gc chính là gii pháp bo v uy tín doanh nghiêp/HTX mt cách hiu qu, đng thi qung bá, truyn ti mi thông đip ca nhà sn xut đến tay người tiêu dùng.

Hin nay, trên đa bàn tnh Bc Kn vic áp dng truy xut ngun gc sn phm hàng hóa đã dn được quan tâm trong quá trình qun lý cht lượng sn phm hàng hóa, đc bit trong lĩnh vc nông nghip. Vi thế mnh là các sn xut, chế biến các sn phm nông sn tnh Bc Kn có các sn phm ch lc vi sn lượng ln, cht lượng tt được th trường ưa chung như chè, ngh, go, miến dong, rượu... Theo kết qu thng kê đến năm 2022, các sn phm đt OCOP t 3 sao tr lên là 181 sn phm cơ bn đã áp dng truy xut ngun gc. Tuy nhiên, vic áp dng truy xut ngun gc mi ch tp trung mt s sn phm nông sn thc phm. Các doanh nghip, hp tác xã,  người tiêu dùng chưa hiu hết ý nghĩa và bn cht ca truy xut ngun gc; thói quen, ý thc làm vic chưa tuân th quy trình, ngi ghi chép dn đến vic thc hin chưa thc s hiu qu. Vic áp dng tem truy xut ngun gc ca mt s doanh nghip, hp tác xã chưa đúng chun, chưa gn được quyn li người sn xut, đơn v kinh doanh, chưa thy được rõ vai trò và giá tr ca vic áp dng truy xut ngun gc vào các hot đng sn xut ...

         Đ hot đng truy xut ngun gc đáp ng yêu cu qun lý, nâng cao v thế thương hiu, to dng niềm tin vi người tiêu dùng cn thc hin đng b mt s gii pháp sau:

         Đi vi doanh nghip/HTX cn ch đng, minh bch ngun gc sn phm ca mình. Xác đnh áp dng truy xuất nguồn gốc không phi là mt s la chn mà là nhu cu bt buc qua đó cn đy nhanh hơn na quá trình thc hin truy xut ngun gc đ tránh được vic gi mo thương hiu. ng dng công ngh thông tin đ minh bch quy trình, ngun gc sn phm, thông tin chui sn xut và tiêu th sn phm đm bo li thế cnh tranh cũng như cơ hi phát trin th trường và khng đnh thương hiu.

Đi vi cơ quan qun lý nhà nước,cn tăng cường công tác thông tin, tuyên truyn, ph biến v các hot đng truy xut ngun gc; xây dng h tng k thut, cơ s d liu cho h thng truy xut ngun gc ca tnh. Xây dng được h thng qun lý thông tin truy xut ngun gc sn phm, hàng hóa phù hp vi các điu kin đc trưng ca tnh Bc Kn và đm bo kết ni được vi Cng thông tin truy xut ngun gc sn phm, hàng hóa quc gia góp phn trong vic qun lý, xây dng và khng đnh thương hiu sn phm ca tnh, đm bo quyn li người tiêu dùng./.

Vũ Duy An - Trưởng phòng Qun lý TC-ĐL-CL, S Khoa hc và Công ngh Bc Kn

Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành Lịch công tác Lịch công tác Hồ sơ công việc Hồ sơ công việc Thư điện tử Thư điện tử Nông lịch Nông lịch Hạng mục đầu tư Hạng mục đầu tư Thư viện số Thư viện số Sáng kiến, giải pháp </br>đã công nhận Sáng kiến, giải pháp
đã công nhận
CSDL quốc gia về KHCN CSDL quốc gia về KHCN Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Khen thưởng - Xử phạt Khen thưởng - Xử phạt Thống kê - Báo cáo Thống kê - Báo cáo Chuyển đổi số Chuyển đổi số

Liên kết website

THÔNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 145
  • Tháng này: 14.310
  • Tổng lượt truy cập: 215.360