• Trang chủ
  • Tin tức - sự kiện
  • Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Thứ tư, 12/05/2021 - 09:01

Thúc đẩy hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng (TCĐLCL) trong những năm qua, đã có đóng góp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đến nay đã hướng dẫn, hỗ trợ cho 133 tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng mã số mã vạch, phổ biến rộng rãi hệ thống Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) và Hệ thống Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN); Duy trì, bảo quản và khai thác tốt chuẩn đo lường được công nhận.

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 tại 65 xã, thị trấn năm 2020

Hoạt động đánh giá sự phù hợp, bao gồm chỉ định kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm ngày càng được nâng cao; hoạt động kiểm tra được đẩy mạnh, trong công tác kiểm tra thường xuyên lồng ghép việc tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành, thực hiện các quy định về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; Phong trào năng suất, chất lượng được triển khai trong phạm vi cả tỉnh, đã tác động tích cực đến nhận thức của toàn xã hội đối với vấn đề năng suất và chất lượng gắn với TCĐLCL. Các hoạt động trên góp phần làm cho chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tỉnh được cải thiện rõ rệt và tăng tính cạnh tranh trong giao dịch thương mại.

Kiểm tra hàng hóa đóng gói sẵn

Công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã và đang được Lãnh đạo tỉnh quan tâm, chú trọng để nhanh chóng đưa các sản phẩm của tỉnh hội nhập với kinh tế cả nước. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành tác động tới tất cả các lĩnh vực, ngành nghề liên quan đến tiêu chuẩn đo lường chất lượng thể hiện sự đổi mới về tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động; đảm bảo sự quản lý thống nhất trong quản lý, đồng thời tăng cường xã hội hóa, tính tự chủ của các tổ chức, cá nhân; đảm bảo yêu cầu hội nhập, nhằm tiếp cận, phù hợp hơn từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Theo đó, Chi cục TCĐLCL ngày càng chủ động và nêu cao trách nhiệm hơn trong việc quản lý nhà nước, quản lý các dịch vụ công về lĩnh vực TCĐLCL trên địa bàn tỉnh. Tăng cường, đổi mới hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, hoạt động mã số mã vạch, truy xuất nguồn gốc.

Một số sản phẩm đã đăng ký sử dụng mã số mã vạch

Cần phải thúc đẩy xã hội hóa hoạt động tiêu chuẩn, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, xây dựng tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) phải gắn chặt với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, kết nối TCVN với công nghệ mới, sản phẩm khoa học và công nghệ. Bên cạnh đó, cần nâng cao năng lực, đảm bảo thống nhất cơ sở hạ tầng đo lường, đảm bảo đo lường ổn định, tin cậy, chính xác theo các hệ thống chuẩn đo lường quốc gia, giải quyết kịp thời yêu cầu, phản ánh của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong tình hình mới.

Hàng năm việc tổng kết và đánh giá hoạt động TCĐLCL luôn là một hoạt động rất cần thiết để thấy được thực trạng công tác quản lý nhà nước về TCĐLCL tại địa phương; qua đó tìm cách tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; để phổ biến cho các tổ chức, cá nhân các quy định mới về TCĐLCL và định hướng các hoạt động trọng tâm, trọng điểm trong công tác quản lý nhà nước về TCĐLCL./.

Nguyễn Thị Hồng Xiêm - Chi cục TCĐLCL

Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành Lịch công tác Lịch công tác Hồ sơ công việc Hồ sơ công việc Thư điện tử Thư điện tử Nông lịch Nông lịch Hạng mục đầu tư Hạng mục đầu tư Thư viện số Thư viện số Sáng kiến, giải pháp </br>đã công nhận Sáng kiến, giải pháp
đã công nhận
CSDL quốc gia về KHCN CSDL quốc gia về KHCN Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Khen thưởng - Xử phạt Khen thưởng - Xử phạt Thống kê - Báo cáo Thống kê - Báo cáo

Liên kết website

THÔNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 132
  • Tháng này: 13.487
  • Tổng lượt truy cập: 113.704