• Trang chủ
  • Tin tức - sự kiện
  • Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Thứ sáu, 14/04/2023 - 11:25

Tăng cường hoạt động đo lường gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa, là mục tiêu xuyên suốt, cốt lõi của “Đề án tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 (Đề án 996).

Để triển khai Đề án 996, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Quyết định số 3807/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2019 về việc phê duyệt Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 510/QĐ-BKHCN ngày 17/3/2021 về việc ban hành “Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp”.

Mục tiêu cụ thể của các giai đoạn triển khai Đề án đều đề cập đến việc triển khai Chương trình đảm bảo đo lường cho ít nhất 50.000 doanh nghiệp trong giai đoạn đến năm 2025 và cho ít nhất 100.000 doanh nghiệp trong giai đoạn đến năm 2030. Hơn nữa, một trong 6 nhóm giải pháp triển khai thực hiện Đề án là hỗ trợ doanh nghiệp triển khai áp dụng Chương trình đảm bảo đo lường.

Máy cân khối lượng, hút chân không, đóng gói chè

Trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh kể cả lĩnh vực công nghiệp, đo lường đảm bảo chất lượng sản phẩm, tiết kiệm nguyên liệu và vật tư tiêu hao, kiểm soát môi trường sản xuất, đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất, bảo vệ sức khỏe và môi trường trong sản xuất, là công cụ để quản lý quá trình sản xuất và nâng cao hiệu quả sản xuất, thúc đấy đổi mới công nghệ, tối ưu trong sản xuất, kinh doanh.

Trên cơ sở của Đề án, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 436/KH-UBND ngày 23/7/2019 thực hiện Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Kế hoạch tập trung tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức dịch vụ trên địa bàn tỉnh triển khai đảm bảo đo lường để từng bước nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm hàng, hàng hóa. Từ năm 2019 đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ là đơn vị được giao tham mưu triển khai Đề án 996, đã xây dựng 03 phóng sự tuyên truyền, phổ biến trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, bài viết trên Báo Bắc Kạn; tổ chức 03 lớp tập huấn nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ về đo lường cho cán bộ, công chức, viên chức và các doanh nghiệp; hỗ trợ 01 tổ chức dịch vụ nâng cao hoạt động đo lường,… Để công tác đảm bảo đo lường trong doanh nghiệp ngày càng hiệu quả, trong thời gian tới Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục triển khai các nội dung đã được phê duyệt theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đào tạo triển khai Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp.

Nguyễn Thị Hồng Xiêm - Phó Trưởng phòng Quản lý Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

 

Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành Lịch công tác Lịch công tác Hồ sơ công việc Hồ sơ công việc Thư điện tử Thư điện tử Nông lịch Nông lịch Hạng mục đầu tư Hạng mục đầu tư Thư viện số Thư viện số Sáng kiến, giải pháp </br>đã công nhận Sáng kiến, giải pháp
đã công nhận
CSDL quốc gia về KHCN CSDL quốc gia về KHCN Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Khen thưởng - Xử phạt Khen thưởng - Xử phạt Thống kê - Báo cáo Thống kê - Báo cáo Chuyển đổi số Chuyển đổi số

Liên kết website

THÔNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 148
  • Tháng này: 14.313
  • Tổng lượt truy cập: 215.363