• Trang chủ
  • Tin tức - sự kiện
  • Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Thứ hai, 20/03/2023 - 16:34

Kiểm tra nhãn hàng hóa, mã số mã vạch tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng đóng gói sẵn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nhằm đánh giá việc ghi nhãn hàng hóa và sử dụng mã số mã vạch của các sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh, đề xuất biện pháp quản lý nhà nước về ghi nhãn hàng hóa và mã số mã vạch, góp phần thực hiện đúng các quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa và mã số mã vạch, từ ngày 13/3/2023 đến ngày 17/3/2023 Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thành phố triển khai kiểm tra nhãn hàng hóa, mã số mã vạch tại 12 cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng đóng gói sẵn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Kiểm tra tại Hợp tác xã Đoàn Kết - Cao Kỳ, Chợ Mới, Bắc Kạn

Kết quả kiểm tra về nhãn hàng hóa cho thấy một số các sản phẩm, hàng hóa của các cơ sở ghi nhãn chưa phù hợp theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa và Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017. Nội dung ghi nhãn chưa phù hợp chủ yếu là không thể hiện “xuất xứ” hàng hóa, ghi không đúng theo quy định về định lượng. Kiểm tra về mã số mã vạch cho kết quả đa số các cơ sở đã hoàn thành hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số mã vạch, hoàn thành việc cập nhật, kê khai thông tin cơ sở, thông tin sản phẩm trên hệ thống: http://vnpc.gs1.org.vn, thực hiện tạo và gắn mã cho các sản phẩm. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số lỗi vi phạm như: sử dụng một mã số cho nhiều sản phẩm, việc cập nhật thông tin sản phẩm chưa đầy đủ.

Qua kết quả kiểm tra về nhãn hàng hóa và mã số mã vạch cho thấy các cơ sở chưa thực sự quan tâm đến việc chấp hành các quy định của pháp luật về ghi nhãn hàng hóa và mã số mã vạch. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở và yêu cầu các cơ sở hoàn thiện, bổ sung các thông tin trên nhãn và mã số mã vạch, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở chấp hành đúng các quy định về ghi nhãn hàng hóa và mã số mã vạch./.

Phạm Ngọc Bắc - Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành Lịch công tác Lịch công tác Hồ sơ công việc Hồ sơ công việc Thư điện tử Thư điện tử Nông lịch Nông lịch Hạng mục đầu tư Hạng mục đầu tư Thư viện số Thư viện số Sáng kiến, giải pháp </br>đã công nhận Sáng kiến, giải pháp
đã công nhận
CSDL quốc gia về KHCN CSDL quốc gia về KHCN Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Khen thưởng - Xử phạt Khen thưởng - Xử phạt Thống kê - Báo cáo Thống kê - Báo cáo Chuyển đổi số Chuyển đổi số

Liên kết website

THÔNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 138
  • Tháng này: 14.303
  • Tổng lượt truy cập: 215.353