Thứ năm, 17/03/2022 - 14:43

Nâng cao chất lượng quản lý các cơ sở sử dụng thiết bị X- quang trong Y tế trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Hiện nay, hoạt động ứng dụng năng lượng nguyên tử có vai trò quan trọng, mang lại nhiều lợi ích thiết thực trong phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương và mỗi quốc gia, nhất là trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, việc sử dụng thiết bị bức xạ và các nguồn phóng xạ có tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây nguy hiểm, có khả năng ảnh hưởng xấu tới sức khỏe con người và môi trường.

Ở Bắc Kạn, các tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị bức xạ trong y tế không nhiều, tuy nhiên, số lượng cơ sở ngày càng có xu hướng phát triển, nhất là các cơ sở sử dụng thiết bị X-quang trong y tế tư nhân, trong 16 cơ sở sử dụng thiết bị X-quang y tế, có 05 cơ sở tư nhân chiếm 31%. 

Nguồn ảnh: Nguyễn Văn Tấp

Do diễn biễn phức tạp của dịch covid 19, những năm gần đây việc chấp hành các quy định quản lý nhà nước đối với các cơ sở sử dụng thiết bị X-quang trong y tế chưa thực sự đầy đủ, đúng quy định; dịch vụ khám bệnh liên quan tới thiết bị bức xạ trong y tế bị ảnh hưởng, số lượng bệnh nhân đi khám ít, các cơ sở sử dụng thiết bị X-quang y tế hoạt động không đều do có thời gian phải nghỉ cách ly v.v. Từ đó, ảnh hưởng tới công tác quản lý nhà nước và công tác đảm bảo an toàn bức xạ của các cơ sở trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian qua, việc quản lý nhà nước đối với lĩnh vực năng lượng nguyên tử nói chung, quản lý các cơ sở bức xạ trong y tế tại địa phương nói riêng có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng cũng còn những tồn tại, hạn chế cần rút kinh nghiệm, khắc phục trong thời gian tới.

Hiện nay, tỉnh Bắc Kạn có 16 cơ sở sử dụng thiết bị X-quang trong y tế, với 28 thiết bị, trong đó: có 05 cơ sở tư nhân (04 cơ sở hoạt động, 01 cơ sở tạm dừng hoạt động), 11 cơ sở công lập đang hoạt động. Quá trình cấp phép, gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ, sửa đổi giấy phép, cấp chứng chỉ nhân viên phụ trách an toàn sử dụng thiết bị X-quang trong y tế được thực hiện trực tuyến nhận và trả kết quả trên trang https://motcua.backan.gov.vn. Các thủ tục được thực hiện theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (trừ thủ tục sửa đổi giấy phép do phải nộp bản giấy phép cũ); do đó, đảm bảo tính công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính về bức xạ trong y tế (Biểu 1).

Biểu 1. Các cơ sở sử dụng thiết bị X-quang trong y tế

STT

Tên cơ sở

Số lượng thiết bị

Loại

Tình trạng hoạt động

Ghi chú

Cố định

Di động

1

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn

09

06

03

Hoạt động

Công lập

2

Trung tâm y tế huyện Chợ Mới

02

02

0

Hoạt động

Công lập

3

Trung tâm y tế huyện Na Rỳ

01

01

0

Hoạt động

Công lập

4

Trung tâm y tế huyện Ngân Sơn

01

01

0

Hoạt động

Công lập

5

Trung tâm y tế huyện Pác Nặm

01

01

0

Hoạt động

Công lập

6

Trung tâm y tế huyện Ba Bể

01

01

0

Hoạt động

Công lập

7

Trung tâm y tế huyện Chợ Đồn

03

03

0

Hoạt động

Công lập

8

Trung tâm y tế huyện Bạch Thông

02

02

0

Hoạt động

Công lập

9

Trung tâm y tế thành phố Bắc Kạn

01

01

0

Hoạt động

Công lập

10

Trung tâm kiếm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn

01

01

0

Hoạt động

Công lập

11

Bệnh xá công an-Công an tỉnh Bắc Kạn

01

01

0

Hoạt động

Công lập

12

Phòng khám nội tổng hợp Bảo Ngọc

01

01

0

Hoạt động

Tư nhân

13

Phòng Khám đa khoa Tâm Bắc

01

01

0

Hoạt động

Tư nhân

14

Phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt nha khoa Tâm An

01

0

01

Hoạt động

Tư nhân

15

Công ty cổ phần phòng khám đa khoa quốc tế Việt Pháp

01

01

0

Hoạt động

Tư nhân

16

Công ty TNHH y học Phúc Lâm Bắc Kạn

01

01

0

Tạm dừng hoạt động

Tư nhân

 

Trong 02 năm 2020-2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn đã cấp phép, gia hạn, sửa đổi giấy phép cho 16 cơ sở; cấp chứng chỉ nhân viên phụ trách an toàn cho 09 nhân viên đều đảm bảo đúng quy định của Nhà nước (Biểu 2).

Biểu 2. Tình hình cấp phép năm 2020-2021

TT

Năm

Cấp phép hoạt động cho cơ sở sử dụng thiết bị X-quang trong y tế

Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ

Ghi chú

Tổng số

Cấp phép mới

Gia hạn

Sửa đổi giấy phép

1

2020

10

06

04

0

04

 

2

2021

06

02

0

04

05

 

 

Cùng với hoạt động cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ theo ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, hằng năm, Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn tổ chức kiểm tra, thanh tra các cơ sở tiến hành công việc bức xạ trên địa bàn. Nội dung kiểm tra, thanh tra tập trung vào việc chấp hành, tuân thủ pháp luật về ATBXHN của các cơ sở. Qua công tác thanh, kiểm tra, Sở đã phát hiện ra những tồn tại, khó khăn, vướng mắc cho cơ sở, qua đó đôn đốc các tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ chấp hành pháp luật về ATBXHN một cách tốt hơn, đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nhằm tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử tại địa phương.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ đối với việc sử dụng thiết bị X-quang trong y tế tại địa phương còn một số khó khăn, vướng mắc và tồn tại, như:

- Giấy phép tiến hành công việc bức xạ trong y tế có hiệu lực 03 năm, tuy nhiên việc kiểm định thiết bị 01 đến 02 năm một lần (tùy từng loại thiết bị); chứng chỉ nhân viên phụ trách an toàn không có thời hạn, nhưng quy định về đào tạo để cấp chứng nhận đào tạo cho nhân viên bức xạ thì ít nhất 03 năm phải đào tạo lại, đào tạo bổ sung, do vậy gây khó khăn cho quá trình theo dõi chứng nhận đào tạo và giấy phép cấp cho các cơ sở (ví dụ giấy phép còn hiệu lực nhưng chứng nhận đào tạo quá thời gian quy định phải đào tạo lại; trong khi đó chưa có văn bản hướng dẫn khi nhận hồ sơ cấp phép, gia hạn, chứng nhận đào tạo không còn đủ thời giạn 03 năm thì giấy phép ghi đến hạn của chứng nhận đào tạo hay cấp đủ 03 năm theo quy định); một số thiết bị X-quang miễn trừ khai báo, cấp phép, một số thiết bị không bắt buộc có nhân viên phụ trách an toàn; một số địa phương hay phòng khám tư nhân số lượng bệnh nhân khám ít, quy định chung 1-2 năm kiểm định thiết bị 1 lần v.v. đây cũng là khó khăn cho cơ quan quản lý nhà nước cũng như cơ sở sử dụng thiết bị.

- Việc lưu giữ hồ sơ chưa hợp lý, khoa học, chưa thực sự đảm bảo đúng theo quy định, dẫn tới việc theo dõi thời gian đến hạn gia hạn giấy phép không đảm bảo theo đúng quy định, dẫn tới chậm gia hạn giấy phép, thậm chí phải lập hồ sơ cấp phép mới.

- Còn để tình trạng chứng chỉ hoặc chứng nhận đào tạo của nhân viên bức xạ hết hạn, chưa khai báo kịp thời khi được trang bị mới thiết bị X-quang y tế, chưa phân công người phụ trách an toàn khi có sự thay đổi nhân sựv.v.

- Việc nghiên cứu, cập nhật các văn bản quy định quản lý nhà nước đối với lĩnh vực năng lượng nguyên tử liên quan trực tiếp tới hoạt động bức xạ trong y tế của các cơ sở chưa thường xuyên nên chưa nắm bắt được đầy đủ để thực hiện.

Để nâng cao chất lượng quản lý nhà nước đối với các cơ sở sử dụng thiết bị X-quang trong y tế, trong thời gian tới, góp phần tích cực trong việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của nhân dân, đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện một số nội dung sau:

i) Đối với các cơ sở sử dụng thiết bị X-quang y tế

- Lập hồ sơ lưu trữ đầy đủ theo quy định, đảm bảo tính khoa học để thuận lợi cho quá trình theo dõi, quản lý hồ sơ.

- Định kỳ 03 năm tổ chức đào tạo nhắc lại và bổ sung kiến thức chuyên sâu, thông tin mới về an toàn bức xạ cho các nhân viên bức xạ y tế; theo dõi thời hạn giấy phép, chứng chỉ nhân viên phụ trách an toàn để làm thủ tục gia hạn giấy phép đảm bảo đúng quy định.

- Phân công cán bộ chuyên môn nghiên cứu các văn bản quản lý nhà nước về an toàn bức xạ trong y tế để cập nhật và thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật về năng lượng nguyên tử.

ii) Đối với Sở Y tế

Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của nhà nước về an toàn bức xạ trong y tế.

iii) Đối với Sở Khoa học và Công nghệ

- Tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành liên quan trong công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ hạt nhân, hướng dẫn các cơ sở sử dụng thiết bị X-quang trong y tế; tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các cơ sở cố tình không thực hiện các quy định của Pháp luật về an toàn và kiểm soát bức xạ;

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (truyền hình, báo, trang website v.v.) về công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực năng lượng nguyên tử nói chung, việc quản lý đối với các cơ sở sử dụng thiết bị X-quang trong y tế nói riêng, giúp cho việc quản lý nhà nước về lĩnh vực năng lượng nguyên tử tại địa phương đạt hiệu quả, đúng quy định của Pháp luật.

iv) Đối với Bộ KH&CN và Bộ Y tế: Rà soát các quy định về công tác đảm bảo an toàn đối với các cơ sở sử dụng bức xạ trong y tế cho phù hợp với điều kiện thực tiễn, nhất là rà soát về quy định cấp phép hoạt động của cơ sở, quy định kiểm định thiết bị (xem xét bổ sung quy định thời gian kiểm định thiết bị theo số lượng ca khám bệnh)./.

 

Nguyễn Văn Tấp - Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành

 

 

Từ khóa:
Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành Lịch công tác Lịch công tác Hồ sơ công việc Hồ sơ công việc Thư điện tử Thư điện tử Nông lịch Nông lịch Hạng mục đầu tư Hạng mục đầu tư Thư viện số Thư viện số Sáng kiến, giải pháp </br>đã công nhận Sáng kiến, giải pháp
đã công nhận
CSDL quốc gia về KHCN CSDL quốc gia về KHCN Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Khen thưởng - Xử phạt Khen thưởng - Xử phạt Thống kê - Báo cáo Thống kê - Báo cáo Chuyển đổi số Chuyển đổi số

Liên kết website

THÔNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 72
  • Tháng này: 7.357
  • Tổng lượt truy cập: 180.206