• Trang chủ
  • Tin tức - sự kiện
  • Hoạt động KHCN
Thứ năm, 07/10/2021 - 15:25

Tư vấn giao trực tiếp thực hiện dự án khoa học“Xây dựng mô hình trồng cây ăn quả ôn đới tại một số thôn vùng cao của huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn”

Chiều ngày 5 tháng 10 năm 2021, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa chủ trì họp Hội đồng tư vấn giao trực tiếp thực hiện dự án khoa học “Xây dựng mô hình trồng cây ăn quả ôn đới tại một số thôn vùng cao của huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa kết luận hội nghị

Dự án do Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi chủ trì thực hiện, ThS. Hán Thị Hồng Ngân làm chủ nhiệm. Dự kiến Dự án được thực hiện trong thời gian 48 tháng (2021-2024) với mục tiêu chung là trồng thử nghiệm một số cây trồng ôn đới có năng suất cao, chất lượng tốt phù hợp với địa phương, góp phần cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập cho người dân gắn với định hướng phát triển du lịch tại huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

Sau khi nghe đơn vị trình bày thuyết minh dự án, Hội đồng tư vấn thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến để đơn vị chủ trì thực hiện bổ sung, hoàn thiện thuyết minh dự án. Trong đó, phần tổng quan cần bổ sung tình hình sản xuất, tiêu thụ một số cây ăn quả ôn đới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, trong đó trú trọng tới một số cây ăn quả liên quan tới việc triển khai dự án; phân tích sâu hơn về điều kiện địa hình, khí hậu, thổ nhưỡng những địa điểm triển khai dự án làm cơ sở để lựa chọn cây ăn quả đưa vào dự án trồng thử nghiệm; Sau khi xem xét các điều kiện thực tiễn tại một số thôn vùng cao của huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạnvà tình hình phát triển một số cây ăn quả ôn đới thuộc vùng núi phía Bắc, Hội đồng tư vấn kiến nghị lựa chọn 03 loại cây ăn quả ôn đới: Lê VH6, Mận tam hoa, Hồng LT1 (Lương Thành, Na Rì) để đưa vào mô hình trồng thử nghiệm tại Chợ Mới, quy mô thực hiện mô hình cho 03 loại cây trồng là 09ha;  việc lựa chọn hộ tham gia mô hình cần quan tâm tới một số yêu cầu, như: tự nguyện tham gia, có điều kiện về đất đai phù hợp, có khả năng đối ứng, có nhu cầu và tư duy làm kinh tế; nội dung đào tạo, tập huấn chuyển giao kỹ thuật cần tổ chức tập huấn theo cây trồng, theo từng giai đoạn phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Hội đồng Khoa học và Công nghệ đã bỏ phiếu nhất trí cho triển khai dự án nhưng phải hoàn thiện lại đề cương, đề xuất dự án triển khai tập trung vào 02 nội dung:

- Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm một số cây ăn quả ôn đới tại huyện Chợ Mới: Lê VH6, Mận tam hoa, Hồng LT1, với diện tích là 09 ha.

- Đào tạo, tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho các hộ tham gia dự án

Kết luận hội nghị tư vấn, bà Đỗ Thị Minh Hoa Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh-Chủ tịch Hội đồng tư vấn giao trực tiếp đề nghị cơ quan chủ trì, chủ nhiệm dự án tiếp thu các ý kiến góp của thành viên hội đồng hoàn thiện đề cương sớm gửi Sở Khoa học và Công nghệ xem xét tham mưu các bước tiếp theo. Giao Sở Khoa học và Công nghệ thành lập tổ thẩm định kinh phí, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo đúng các quy định của nhà nước./.

Nguyễn Hùng - Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành

Từ khóa:
Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành Lịch công tác Lịch công tác Hồ sơ công việc Hồ sơ công việc Thư điện tử Thư điện tử Nông lịch Nông lịch Hạng mục đầu tư Hạng mục đầu tư Thư viện số Thư viện số Sáng kiến, giải pháp </br>đã công nhận Sáng kiến, giải pháp
đã công nhận
CSDL quốc gia về KHCN CSDL quốc gia về KHCN Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Khen thưởng - Xử phạt Khen thưởng - Xử phạt Thống kê - Báo cáo Thống kê - Báo cáo Chuyển đổi số Chuyển đổi số

Liên kết website

THÔNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 63
  • Tháng này: 7.348
  • Tổng lượt truy cập: 180.197