Nuôi cá nước ngọt

Tóm tắt:
  Tài liệu hướng dẫn nuôi cá nước ngọt, cách thức chuẩn bị môi trường nước, thức ăn cho cá, mật độ nuôi thả...


Chuyên mục: 
Số trang: 
3
Nguồn tài liệu: 
Sở KHCN tỉnh Bắc Kạn
Từ khóa: 
Chăn nuôi, cá, nước ngọt

Tài liệu cùng chuyên mục

Trang