Tiêu đề Ngày đăng

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ

Ban hành kèm theo Quyết định số 11 /QĐ-KHCN ngày 25 tháng 01 năm 2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

10/02/2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-SKHCN ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

10/02/2022

Quyết định Về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ

02/03/2021

Quyết định Về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

02/03/2021

Quyết định Về việc ban hành Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn.

02/03/2021

Quyết định Về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ tại cơ quan Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn.

02/03/2021

Quyết định Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Khối Văn phòng Sở.

02/03/2021
Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành Lịch công tác Lịch công tác Hồ sơ công việc Hồ sơ công việc Thư điện tử Thư điện tử Nông lịch Nông lịch Hạng mục đầu tư Hạng mục đầu tư Thư viện số Thư viện số Sáng kiến, giải pháp </br>đã công nhận Sáng kiến, giải pháp
đã công nhận
CSDL quốc gia về KHCN CSDL quốc gia về KHCN Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Khen thưởng - Xử phạt Khen thưởng - Xử phạt Thống kê - Báo cáo Thống kê - Báo cáo Chuyển đổi số Chuyển đổi số

Liên kết website

THÔNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 63
  • Tháng này: 7.348
  • Tổng lượt truy cập: 180.197