Tiêu đề Ngày đăng

Báo cáo số 237/BC-SKHCN ngày 16/11/2021 của Sở KH&CN

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 và tình hình kinh tế xã hội tháng 11 năm 2021

24/11/2021

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 và tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.

21/09/2021

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 và tình hình kinh tế xã hội tháng 8 năm 2021

07/09/2021

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 và tình hình kinh tế xã hội tháng 7 năm 2021.

20/07/2021

Báo cáo số 106/BC-SKHCN ngày 11/6/2021 Kết quả thực hiện nhiệm vụ Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 và tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BKHCN ngày 26/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của
Bộ Khoa học và Công nghệ; Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành quy định chế độ báo cáo định kỳ thực
hiện trên địa bàn tỉnh, Công văn số 816/SKHĐT-TH ngày 07/6/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển
kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 và tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

14/06/2021

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 và tình hình kinh tế xã hội tháng 4 năm 2021

Thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BKHCN ngày 26/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ; Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành quy định chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh; Công văn số 190/SKHĐT-TH ngày 09/02/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 89/QĐUBND ngày 20/01/2021 và tình hình kinh tế xã hội tháng 4 năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo.

12/05/2021

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 và tình hình kinh tế xã hội quý I, nhiệm vụ quý II năm 2021

Thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BKHCN ngày 26/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ; Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành quy định chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 và tình hình kinh tế xã hội quý I, nhiệm vụ quý II năm 2021

17/03/2021
Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành Lịch công tác Lịch công tác Hồ sơ công việc Hồ sơ công việc Thư điện tử Thư điện tử Nông lịch Nông lịch Hạng mục đầu tư Hạng mục đầu tư Thư viện số Thư viện số Sáng kiến, giải pháp </br>đã công nhận Sáng kiến, giải pháp
đã công nhận
CSDL quốc gia về KHCN CSDL quốc gia về KHCN Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Khen thưởng - Xử phạt Khen thưởng - Xử phạt Thống kê - Báo cáo Thống kê - Báo cáo

Liên kết website

THÔNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 138
  • Tháng này: 4.427
  • Tổng lượt truy cập: 70.855