Thông báo v/v xin ý kiến vào Dự thảo Tờ trình và Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Kạn. 16/03/2021

Thực hiện Văn bản số 7727/UBND-NCPC ngày 25/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tham mưu ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 03/9/2015 của UBND tỉnh về Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Kạn.

  Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng xong dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 03/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tài liệu đính kèm

  • 13-2015_QLKHCN.pdf
  • CV-Gui-cac-don-vi-Sua-QD-13.pdf
  • Du-thao-QD-Sua-doi-QD-13.pdf
  • Totrinh-Sua-doi-bo-sung-QD13.pdf
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành Lịch công tác Lịch công tác Hồ sơ công việc Hồ sơ công việc Thư điện tử Thư điện tử Nông lịch Nông lịch Hạng mục đầu tư Hạng mục đầu tư Thư viện số Thư viện số CSDL quốc gia về KHCN CSDL quốc gia về KHCN Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Khen thưởng - Xử phạt Khen thưởng - Xử phạt Thống kê - Báo cáo Thống kê - Báo cáo

Liên kết website

THÔNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 80
  • Tháng này: 3466
  • Tổng lượt truy cập: 8831