Thông báo v/v đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình NTMN bắt đầu thực hiện từ năm 2022. 12/03/2021

Thực hiện Thông báo số 493/TB-BKHCN ngày 10/3/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thông báo đề xuất dự án thuộc “ Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025” thực hiện từ năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ Thông báo tới các đơn vị xây dựng đề xuất dự án và hoàn thiện hồ sơ gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét đề xuất với Bộ Khoa học và Công nghệ để xét chọn và phê duyệt danh mục triển khai từ năm 2022.

Tài liệu đính kèm

  • Thong bao de xuat NTMN 2022.pdf
  • CV-De-xuat-nhiem-vu-NTMN.pdf
  • Biểu mẫu _NTMN_2022.doc
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành Lịch công tác Lịch công tác Hồ sơ công việc Hồ sơ công việc Thư điện tử Thư điện tử Nông lịch Nông lịch Hạng mục đầu tư Hạng mục đầu tư Thư viện số Thư viện số CSDL quốc gia về KHCN CSDL quốc gia về KHCN Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Khen thưởng - Xử phạt Khen thưởng - Xử phạt Thống kê - Báo cáo Thống kê - Báo cáo

Liên kết website

THÔNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 86
  • Tháng này: 3472
  • Tổng lượt truy cập: 8837