Thông báo Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ và hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4 trên cổng Dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn 14/05/2021

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện
tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả
năng truy cập thuận tiện với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc
thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Tài liệu đính kèm

  • 2021-05-Thongbao-TTHC-Mucdo4.pdf
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành Lịch công tác Lịch công tác Hồ sơ công việc Hồ sơ công việc Thư điện tử Thư điện tử Nông lịch Nông lịch Hạng mục đầu tư Hạng mục đầu tư Thư viện số Thư viện số CSDL quốc gia về KHCN CSDL quốc gia về KHCN Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Khen thưởng - Xử phạt Khen thưởng - Xử phạt Thống kê - Báo cáo Thống kê - Báo cáo

Liên kết website

THÔNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 171
  • Tháng này: 3548
  • Tổng lượt truy cập: 19366