Thông báo về việc lùi thời gian nhận hồ sơ, chấm điểm, tổng kết, trao giải Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn lần thứ 2, năm 2021 14/06/2021

Thực hiện Quyết định số 2344/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030,Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội Nông dân tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh, Liên minh các Hợp tác xã xây dựng Kế hoạch số 34/KHPH/SKHCN-ĐTNHLHPN-HND-LMHTXngày 22/4/2021, tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn lần thứ 2, năm 2021

Tài liệu đính kèm

  • Cong-van-lui-thoi-gian-to-chuc-cuoc-thi-KNDMST-2021s.pdf
Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2021 09/06/2021

Thực hiện Văn bản số 260/TTTNMT-DVSK ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường về việc hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2021, chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2021 là “Phục hồi hệ sinh thái”  và chủ đề Ngày Đại dương thế giới năm 2021 là “Đại dương: Sự sống và sinh kế”  với thông điệp về sự tập hợp, đoàn kết nhằm bảo vệ và hồi sinh các hệ sinh thái trên toàn thế giới, lan tỏa ý nghĩa của đại dương đối với hoạt động sinh kế, vì lợi ích của con người và thiên nhiên.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ứng dụng công nghệ, triển khai các hoạt động trực tuyến, tuyên truyền về Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2021. Đề nghị các đơn vị truy cập các webside và theo dõi các Chương trình phát sóng trên Đài truyền hình Việt Nam và Đài tiếng nói Việt Nam theo văn bản số 260/TTTNMT-DVSK ngày 03 tháng 6 năm 2021 của Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường để hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Đại dương thế giới năm 2021

Tài liệu đính kèm

  • 2.6-CV-huong-ung-Ngay-Moi-truong-the-gioi-va-Ngay-Dai-duong-the-gioi-Final-Signed.pdf
  • van-ban-Ngay-MTTG-va-DDTG-2021(08.06.2021_10h09p39)_signed.pdf
Cập nhật công khai tình trạng giải quyết TTHC (Từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/5/2021) 01/06/2021

Tài liệu đính kèm

  • 20210531 Cập nhật công khai tình trạng giải quyết TTHC tháng 5 năm 2021.pdf
Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở tại Cuộc họp giao ban đánh giá công tác tháng 5, nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2021 31/05/2021

Ngày 28/5/2021, Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp giao ban công tác chuyên môn đánh giá công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2021. Sau khi nghe các phòng, đơn vị báo cáo công tác chuyên môn tháng 5, đề xuất nhiệm vụ công tác tháng 6, Giám đốc Sở nhất trí với báo cáo đánh giá công tác chuyên môn tháng 5, kế hoạch nhiệm vụ công tác tháng 6 của các phòng, đơn vị. Qua đánh giá, các nhiệm vụ tháng 5 cơ bản hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên vẫn còn một số nhiệm vụ chậm tiến độ.

Tài liệu đính kèm

  • TB Kluan Giaoban thang5-2021.pdf
Thông báo Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ và hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4 trên cổng Dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn 14/05/2021

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện
tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả
năng truy cập thuận tiện với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc
thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Tài liệu đính kèm

  • 2021-05-Thongbao-TTHC-Mucdo4.pdf
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành Lịch công tác Lịch công tác Hồ sơ công việc Hồ sơ công việc Thư điện tử Thư điện tử Nông lịch Nông lịch Hạng mục đầu tư Hạng mục đầu tư Thư viện số Thư viện số CSDL quốc gia về KHCN CSDL quốc gia về KHCN Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Khen thưởng - Xử phạt Khen thưởng - Xử phạt Thống kê - Báo cáo Thống kê - Báo cáo

Liên kết website

THÔNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 178
  • Tháng này: 3555
  • Tổng lượt truy cập: 19373