Tên sáng kiến Hướng dẫn tuyển chọn, giao trực tiếp dự án hỗ trợ sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị
Nội dung sáng kiến

Ngày 21/11/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Quyết định số 4781/QĐ-BNN-VPĐP ban hành sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Tại sổ tay đã hướng dẫn chi tiết và cụ thể về nguyên tắc, nội dung, kinh phí và quy trình triển khai các hoạt động phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn vẫn còn lúng túng chưa thống nhất.

        Để tổ chức thực hiện nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2016-2020 một cách hiệu quả, thống nhất. UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các Sở, ngành hướng dẫn các nội dung liên quan đến lĩnh vực của ngành mình quản lý.

        Trên cơ sở đó, Phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ đã hướng dẫn các thủ tục lựa chọn đơn vị Chủ trì dự án, hồ sơ đăng ký chủ trì dự án... theo Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; Sở cũng đã cung cấp các văn bản để các địa phương đơn vị áp dụng. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện các đơn vị, địa phương có một số vướng mắc không triển khai được (Cụ thể các địa phương, đơn vị không biết vận dụng các bước thực hiện; yêu cầu hồ sơ; các biểu mẫu áp dụng...).

        Trước tình hình trên, Sở Khoa học và Công nghệ đã làm việc với Văn phòng điều phối Nông thôn mới và giảm nghèo tỉnh để xây dựng hướng dẫn cụ thể các bước (kèm theo các biểu mẫu) phục vụ công tác tuyển chọn/giao trực tiếp dự án hỗ trợ sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gửi các Sở, ngành và UBND các huyện, Thành phố thống nhất thực hiện. Hướng dẫn tuyển chọn/giao trực tiếp dự án hỗ trợ sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị do Sở ban hành. Gồm các nội dung cụ thể như sau:

* Các bước thực hiện tuyển chọn/giao trực tiếp dự án

        Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

        Bước 2: Tổ chức mở hồ sơ tham gia tuyển chọn (đối với dự án tuyển chọn tổ chức, cá nhân Chủ trì).

        Bước 3: Thành lập Hội đồng tư vấn tuyển chọn/giao trực tiếp dự án

        Bước 4: Tổ chức họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn/giao trực tiếp dự án

        Bước 5: Thành lập Tổ thẩm định nội dung và kinh phí

        Bước 6: Hồ sơ trình phê duyệt

* Các mẫu biểu dùng cho công tác tuyển chọn/giao trực tiếp dự án

        Biểu 1 - Đơn đăng ký chủ trì thực hiện dự án

        Biểu 2 - Mẫu thuyết minh dự án

        Biểu 3 - Lý lịch tổ chức chủ trì dự án (tóm tắt hoạt động của tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện dự án và gửi kèm theo kết quả đánh giá hoạt động hàng năm của tổ chức chủ trì (nếu có))

        Biểu 4 - Lý lịch của cá nhân đăng ký chủ nhiệ và các cá nhân đăng ký thực hiện dự án, có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự

        Biểu 5 - Văn bản xác nhận về sự đồng ý của các tổ chức đăng ký phối hợp thực hiện dự án (nếu có)

        Biểu 6 - Mẫu biên bản mở hồ sơ dự án

        Biểu 7 - Mẫu đánh giá dự án

        Biểu 8 - Mẫu Biên bản họp Hội đồng

        Biểu 9 - Mẫu Biên bản Tổ thẩm định nội dung và kin phí 

Lĩnh vực áp dụng Các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018-2020
Tác giả
(Nhóm tác giả)
Ths. Hoàng Văn Hải; Ths. Hoàng Minh Tuấn; Ths. Nguyễn Thị Vinh; Ths. Đinh Thị Tuyến
Ngày sáng kiến được công nhận 26/11/2020
Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành Lịch công tác Lịch công tác Hồ sơ công việc Hồ sơ công việc Thư điện tử Thư điện tử Nông lịch Nông lịch Hạng mục đầu tư Hạng mục đầu tư Thư viện số Thư viện số Sáng kiến, giải pháp </br>đã công nhận Sáng kiến, giải pháp
đã công nhận
CSDL quốc gia về KHCN CSDL quốc gia về KHCN Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Khen thưởng - Xử phạt Khen thưởng - Xử phạt Thống kê - Báo cáo Thống kê - Báo cáo Chuyển đổi số Chuyển đổi số

Liên kết website

THÔNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 229
  • Tháng này: 10.344
  • Tổng lượt truy cập: 162.516