• Trang chủ
  • Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn
Tiêu đề Ngày đăng

Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

18/05/2022

Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Triển khai Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

05/04/2022

Quyet dinh 713_Ke hoach UPSC cap tinh

Quyet dinh 713_Ke hoach UPSC cap tinh

30/03/2022

Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 15/02/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn

 Thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

16/02/2022

Kế hoạch số 365/KH-UBND ngày 29/6/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP Ngày 17/4/2020 của Chính phủ và  Kế hoạch số 185-KH/TU ngày 05/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư  trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

08/12/2021

Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 24/5/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2022

25/11/2021

Kế hoạch số 154-KH/TU ngày 26/7/2019 của Tỉnh uỷ Bắc Kạn

Thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khoá XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

25/11/2021
Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành Lịch công tác Lịch công tác Hồ sơ công việc Hồ sơ công việc Thư điện tử Thư điện tử Nông lịch Nông lịch Hạng mục đầu tư Hạng mục đầu tư Thư viện số Thư viện số Sáng kiến, giải pháp </br>đã công nhận Sáng kiến, giải pháp
đã công nhận
CSDL quốc gia về KHCN CSDL quốc gia về KHCN Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Khen thưởng - Xử phạt Khen thưởng - Xử phạt Thống kê - Báo cáo Thống kê - Báo cáo

Liên kết website

THÔNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 146
  • Tháng này: 10.972
  • Tổng lượt truy cập: 103.135