• Trang chủ
  • Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn
Tiêu đề Ngày đăng

Kế hoạch số 49/KH-SKHCN ngày 04/8/2022 của Sở KH&CN

Nâng cao Chỉ số chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố và các sở, ban, ngành (DDCI) giai đoạn 2022-2025 của Sở Khoa học và Công nghệ

05/08/2022

Kế hoạch số 42/KH-SKHCN ngày 08/6/2022 của Sở KH&CN

Tổ chức Cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến trong công tác chuyên môn và cải cách hành chính năm 2022"

08/06/2022

Kế hoạch số 40/KH-SKHCN ngày 27/5/2022 của Sở KH&CN

Triển khai thực hiện Đề án tổng thể chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030

30/05/2022

Kế hoạch số 321/KH-UBND ngày 20/5/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Tổ chức Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp với thanh niên tỉnh Bắc Kạn năm 2022

23/05/2022

Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

18/05/2022

Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Triển khai Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

05/04/2022

Quyet dinh 713_Ke hoach UPSC cap tinh

Quyet dinh 713_Ke hoach UPSC cap tinh

30/03/2022
Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Công khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành Lịch công tác Lịch công tác Hồ sơ công việc Hồ sơ công việc Thư điện tử Thư điện tử Nông lịch Nông lịch Hạng mục đầu tư Hạng mục đầu tư Thư viện số Thư viện số Sáng kiến, giải pháp </br>đã công nhận Sáng kiến, giải pháp
đã công nhận
CSDL quốc gia về KHCN CSDL quốc gia về KHCN Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Khen thưởng - Xử phạt Khen thưởng - Xử phạt Thống kê - Báo cáo Thống kê - Báo cáo Chuyển đổi số Chuyển đổi số

Liên kết website

THÔNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 6
  • Tháng này: 15.149
  • Tổng lượt truy cập: 141.613