Thứ năm, 03/11/2022 - 08:50

Trung tâm Ứng Khoa học - Công nghệ và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chuyển giao khoa học kỹ thuật tại các địa phương

Thực hiện Quyết định số 12/QĐ-SKHCN ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn về việc Phê duyệt danh mục và thuyết minh nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Trung tâm Ứng Khoa học - Công nghệ và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2022;

Trung tâm ứng dụng Khoa học - Công nghệ và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức được 10 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 406 học viên tham gia là các thành viên hợp tác xã và bà con nông dân trên địa bàn tỉnh. Cụ thể đã tổ chức được 04 lớp kỹ thuật chăn nuôi lợn bản địa tại xã Hà Hiệu huyện Ba Bể với 32 học viên, xã Kim Lư huyện Na Rì với 62 học viên,tại xã Lương Thượng huyện Na Rì với 88 học viên, tại xã Văn Vũ huyện Na Rì với 32 học viên; 01 lớp Kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây Mận, Đào tại xã Hà Hiệu huyện Ba Bể với 32 học viên; 02 lớp Kỹ thuật chăn nuôi gà thương phẩm theo hướng an toàn sinh học và ứng dụng chế phẩm sinh học trong chăn nuôi gà thương phẩm tại xã Quảng Khê huyện Ba Bể với 32 học viên, xã Đồng Thắng huyện Chợ Đồn với 32 học viên; 01 lớp Kỹ thuật trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên cây Hồng không hạt LT1 tại xã Quảng Khê huyện Ba Bể với 32 học viên; 01 lớp kỹ thuật chăn nuôi nuôi vịt bầu cổ xanh tại xã Tân Lập huyện Chợ Đồn với 32 học viên; 01 lớp kỹ thuật phòng trừ sâu, bệnh hại trên một số cây trồng tại xã Tân Lập với 32 học viên.

Tại lớp tập huấn các học viên đã được nghe Thạc sĩ chăn nuôi Nguyễn Công Hưởng và Thạc sĩ Khoa học cây trồng Nguyễn Văn Tuấn - Viên chức của Trung tâm ứng dụng Khoa học - Công nghệ và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chia sẻ những kiến thức mới về khoa học kỹ thuật trong sản xuất chăn nuôi, trồng trọt nói chung và hướng dẫn các học viên áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong thực tiễn sản xuất chăn nuôi, trồng trọt tại địa phương.

ThS. Nguyễn Văn Tuấn - Chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các học viên tại lớp tập huấn

Trong quá trình tổ chức các lớp tập huấn, Trung tâm ứng dụng Khoa học - Công nghệ và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã phối hợp với Hợp tác xã Trần Phú (tổ chức được 03 lớp tập huấn chăn nuôi lợn tại huyện Na Rì) và Hợp tác xã Toàn Thắng (tổ chức được 01 lớp chăn nuôi gà tại xã Đồng Thắng huyện Chợ Đồn). Nội dung tập huấn là giới thiệu đến bà con nông dân các hình liên kết theo chuỗi giá trị với các hợp tác xã để tổ chức chăn nuôi theo hướng liên kết giống, thức ăn nuôi, kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm.

Thông qua các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, các học viên đã hiểu được tầm quan trọng của việc ứng dụng những kiến thức khoa học kỹ thuật mới vào trong sản xuất chăn nuôi và trồng trọt để từ đó giúp giảm chi phí đầu vào, nâng cao chất lượng sản phẩm, đặc biệt là việc sản xuất chăn nuôi và trồng trọt theo hướng an toàn sinh học, sản xuất sản phẩm hữu cơ theo hướng tập trung và liên kết với các doanh nghiệp Hợp tác xã trong và ngoài tỉnh để đảm bảo ổn định đầu ra cho sản phẩm./.

ThS. Nguyễn Công Hưởng - Trung tâm ứng dụng Khoa học - Công nghệ và Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.