Thứ tư, 20/07/2022 - 14:06

Thông qua Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030

Chiều ngày 19/7/2022, Các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 18 nghị quyết, trong đó có Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030, với tỷ lệ 100% đại biểu tham dự thống nhất thông qua.

 

Toàn cảnh Kỳ họp thứ chín Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, từ ngày 18 - 20 tháng 7 năm 2022

Nội dung chính của Nghị quyết bao gồm các mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới, cụ thể:

+ Đối với đăng ký bảo hộ trong nước:

- Hỗ trợ đơn đăng ký bảo hộ sáng chế: 30 triệu đồng/đơn (đã có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ).

- Hỗ trợ đơn đăng ký bảo hộ, công nhận giống cây trồng mới: 15 triệu đồng/đơn (đã có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ).

- Hỗ trợ đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp: 15 triệu đồng/đơn.

- Hỗ trợ đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu: 7,5 triệu đồng/văn bằng bảo hộ.

+ Đối với đăng ký bảo hộ ở nước ngoài cho các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này: 60 triệu đồng/đơn được chấp nhận hợp lệ, các văn bản tương ứng theo quy định của tổ chức quốc tế hoặc quốc gia nộp đơn.

Nghị quyết được ban hành sẽ khuyến khích phát triển các hoạt động sở hữu trí tuệ, đưa sở hữu trí tuệ trở thành công cụ quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, tạo môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo và thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cùng ngày, Kỳ họp thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền. Theo đó, tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Đình Điệp - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Đình Điệp - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ được bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Hoàng Trọng Tấn - Sở Khoa học và Công nghệ