Thứ tư, 10/11/2021 - 14:10

Tập huấn, hướng dẫn áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Sáng ngày 08 tháng 11, tại Công ty cổ phần sách, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Tập huấn, hướng dẫn áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Tham dự lớp tấp huấn là đại diện Lãnh đạo, thư ký, thành viên Ban chỉ đạo ISO; công chức, viên chức thuộc những bộ phận có áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn. Trong buổi tập huấn, các đại biểu đã được các chuyên gia truyền đạt mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc Áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong các cơ quan nhà nước. Hướng dẫn quy trình đánh giá nội bộ, cách thức tổ chức cuộc họp của lãnh đạo.

Thông qua lớp tập huấn này sẽ giúp người đứng đầu cơ quan, đơn vị kiểm soát, quản lý việc áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) ISO 9001: 2015, góp phần tích cực trong việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và các công tác chuyên môn công khai, minh bạch, hiệu quả của cơ quan, đơn vị; đội ngũ công chức, viên chức nâng cao năng lực trong việc áp dụng, duy trì, đánh giá nội bộ, họp xem xét của Lãnh đạo góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc./.

Nguyễn Thị Hồng Xiêm - Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng