Thứ hai, 31/05/2021 - 15:27

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: Phục tráng giống Bí thơm Ba Bể đảm bảo năng suất cao, chất lượng tốt

Ngày 25 tháng 5 năm 2021, đồng chí Đỗ Thị Hiền - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ trì kiểm tra tiến độ thực hiện Đề tài: Phục tráng giống Bí thơm Ba Bể đảm bảo năng suất cao, chất lượng tốt. Tham gia kiểm tra có các phòng chuyên môn thuộc Sở, Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ba Bể, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên - cơ quan chủ trì thực hiện đề tài, đại diện chính quyền địa phương, hộ dân tham gia đề tài.

Kiểm tra vườn phục tráng giống tại xã Địa Linh, huyện Ba Bể

Đề tài đã triển khai các nội dung điều tra tình hình sản xuất, khả năng phân bố bí thơm tại huyện Ba Bể và mở rộng điều tra tại xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn. Theo báo cáo, Bí thơm Ba Bể được phân bố tại 11 xã, thị trấn của huyện Ba Bể, trong đó Địa Linh và Yến Dương là 02 xã có diện tích trồng nhiều nhất, các xã còn lại chủ yếu trồng nhỏ lẻ, tự cung tự cấp. Đề tài đã thu thập, xác định được 500 dòng bí thơm từ các xã của huyện Ba Bể, và xã Nam Cường huyện Chợ Đồn để phục vụ cho công tác nghiên cứu. Sau 2 vụ phục tráng (vụ Xuân và Hè Thu năm 2020) từ 500 dòng ban đầu đã tuyển chọn được 6 dòng có triển vọng để tiếp tục phục tráng, theo dõi các chỉ tiêu ở vụ xuân 2021, từ đó sẽ tiếp tục chọn 2 dòng ưu thế nhất để nhân giống trong các vụ tiếp theo.

Mô hình theo dõi phục tráng chọn lọc giống

Đồng chí Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá đề tài triển khai đảm bảo tiến độ, nội dung được phê duyệt, ghi nhận sự nỗ lực của nhóm nghiên cứu và đề nghị tiếp tục theo dõi, đánh giá về năng suất, chất lượng có sự so sánh với các giống bí khác trên địa bàn. Khẩn trương thực hiện việc phân tích và công bố chỉ tiêu sinh hóa của giống bí thơm Ba Bể đã được phục tráng làm căn cứ khoa học phục vụ cho công tác chỉ đạo sản xuất. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ba Bể, cấp ủy đảng, chính quyền 02 xã Địa Linh, Yến Dương cần phối hợp tốt với nhóm nghiên cứu để triển khai các nội dung đảm bảo tiến độ, yêu cầu, có kế hoạch để tiếp nhận kết quả nghiên cứu phục vụ sản xuất giống bí thơm, góp phần quan trọng phát triển thương hiệu Bí xanh thơm Ba Bể./.

Nguồn: Sở KH&CN