Thứ ba, 20/04/2021 - 14:14

Kiểm tra tiến độ thực hiện 02 đề tài, dự án khoa học và công nghệ tại huyện Chợ Đồn

Ngày 07 tháng 4 năm 2021, đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ do đồng chí Đỗ Thị Hiền - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện 02 đề tài, dự án khoa học và công nghệ thực hiện tại huyện Chợ Đồn. Tham gia đoàn kiểm tra có các phòng chuyên môn thuộc Sở, đại diện chính quyền địa phương, cơ quan chủ trì thực hiện 02 đề tài, dự án và các hộ dân tham gia.

Thực hiện đề tài: Nghiên cứu và phát triển cây Đào Toáng tại xã Nam Cường huyện Chợ Đồn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Chợ Đồn - cơ quan chủ trì đã điều tra đánh giá thực trạng cây Đào Toáng địa phương tại 60 hộ dân thuộc xã Nam Cường và xã Tân Lập. Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan chủ trì đã thực hiện cải tạo 40 cây Đào Toáng tại 18 hộ thôn Bản Lồm. Sau khi cải tạo, cây Đào Toáng sinh trưởng, phát triển tương đối tốt, tuy nhiên nhiều cây ra hoa nhưng không đậu quả, nhiều cây có hiện tượng chết cành, chảy gôm cả thân và quả. Vườn nhân giống cây Đào Toáng bằng phương pháp ghép, số lượng 2000 cây sinh trưởng và phát triển tốt, chiều cao đạt 30-40 cm. Khảo sát địa điểm chọn hộ có nhu cầu thực hiện mô hình trồng mới diện tích 3 ha, các hộ dân đã xử lý xong thực bì. Cơ quan chủ trì đã phối hợp với cơ quan chuyển giao – Trung tâm Ứng dụng KHCN và TCĐLCL xây dựng tài liệu về kỹ thuật nhân giống, thâm canh cây Đào Toáng và tổ chức tập huấn cho 31 hộ tham gia thực hiện đề tài

Kiểm tra vườn nhân giống Đào Toáng tại xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn

Kiểm tra vườn nhân giống Đào Toáng tại xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn

Đồng chí Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ghi nhận sự nỗ lực của cơ quan chủ trì và cơ quan chuyển giao đã thực hiện đề tài đảm bảo tiến độ các nội dung được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Đồng chí đề nghị Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Chợ Đồn thường xuyên theo dõi sự sinh trưởng, phát triển, tình hình sâu bệnh hại nhất là hiện tượng chảy gôm thân cây, quả của các cây Đào Toáng cải tạo và toàn bộ cây giống đã thực hiện ghép để xây dựng mô hình trồng mới; nghiên cứu bổ sung các biện pháp đốn, ghép cải tạo và phòng trừ sâu bệnh cho các cây đào đang thực hiện cải tạo; khẩn trương bao quả cho các cây đào có quả để đánh giá chất lượng. Đối với diện tích trồng mới 03 ha, đề nghị cơ quan chủ trì và cơ quan chuyển giao hướng dẫn người dân thực hiện tốt kỹ thuật đào hố, ủ phân chuồng hoai mục để bón lót, đảm bảo cho cây sinh trưởng và phát triển tốt. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, đề nghị công nhận 8 cây Đào toáng đầu dòng, phục vụ việc khai thác mắt ghép sau này.

Kiểm tra dự án: Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình trồng và chế biến dược liệu Hoài Sơn, Địa Hoàng theo chuỗi giá trị tại Bắc Kạn do Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên chủ trì thực hiện. Kết quả kiểm tra cho thấy cơ quan chủ trì đã điều tra, đánh giá thực trạng sản xuất, lựa chọn đất đai, địa điểm trồng thích hợp cho cây Hoài Sơn, Địa Hoàng tại xã Đại Sảo, Bản Thi. Năm 2020, dự án đã xây dựng mô hình trồng 1,5 ha cây Hoài Sơn tại xã Đại Sảo, đến nay người dân đang tiến hành thu hoạch diện tích đã trồng. Dự án đã xây dựng lò sấy và chuẩn bị các điều kiện để chế biến sảm phẩm Hoài Sơn; tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hái, bảo quản, sơ chế, chế biến dược liệu Hoài Sơn, Địa Hoàng cho 100 hộ dân tại địa phương triển khai dự án; nộp hồ sơ đăng ký sản phẩm bột dinh dưỡng Hoài Sơn, Địa Hoàng theo chương trình OCOP của tỉnh để các cơ quan chức năng thẩm định. Năm 2021, dự án trồng 1,5 ha Hoài Sơn và 2 ha Địa Hoàng tại xã Đại Sảo, Bản Thi.

Kiểm tra việc thu hoạch củ Hoài Sơn tại xã Đại Sảo, huyện Chợ Đồn

Kiểm tra việc thu hoạch củ Hoài Sơn tại xã Đại Sảo, huyện Chợ Đồn

Kết luận cuộc kiểm tra, đồng chí Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên tập trung cán bộ kỹ thuật, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung theo thuyết minh được duyệt; hoàn thiện quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch, chế biến sản phẩm từ 02 loại dược liệu này. Đối với diện tích trồng mới 1,5 ha Hoài Sơn và 2 ha Địa Hoàng năm 2021, dự án cần bổ sung biện pháp phủ màng trong nông nghiệp, lên luống cao kết hợp với lót đáy để giảm công làm cỏ và thuận lợi cho việc chăm sóc, thu hoạch. Đồng thời khẩn trương hoàn thiện sản phẩm bột dinh dưỡng Hoài Sơn, Địa Hoàng để đủ điều kiện công nhận sản phẩm OCOP./.

Nguồn: Nguyễn Hùng - Sở KH&CN