Thứ năm, 22/12/2022 - 11:53

Họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án: Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình trồng và chế biến dược liệu Hoài Sơn và Địa Hoàng theo chuỗi giá trị tại Bắc Kạn

Chiều ngày 21 tháng 12 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn tổ chức họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án: Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình trồng và chế biến dược liệu Hoài Sơn và Địa Hoàng theo chuỗi giá trị tại Bắc Kạn. Bà Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng.

Bà Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng

Qua 2 năm thực hiện, dự án đã triển khai hoàn thành nội dung, đạt được mục tiêu theo thuyết minh được duyệt cụ thể: Nội dung 1: Đã triển khai khảo sát và lựa chọn được các địa điểm xây dựng mô hình trồng Hoài Sơn và Địa Hoàng tại huyện Chợ Đồn. Nội dung 2: Đã xây dựng mô hình trồng Hoài Sơn 3ha (với năng suất mô hình 30,9 tấn/ha) và Địa Hoàng 2ha tại huyện Chợ Đồn. Năng suất mô hình Địa Hoàng đạt 9,6 tấn/ha năm 2021. Tuy nhiên, đối với mô hình Địa hoàng trong năm 2022, do tác động của yếu tố thiên tai bất khả kháng, mô hình bị thiệt hại toàn bộ, nên không có dữ liệu đánh giá (có biên bản xác nhận hiện trường về thiệt hại do thiên tai của Sở KH&CN và các đơn vị, cá nhân liên quan tại địa phương). Nội dung 3: Đã nghiên cứu và sản xuất 02 sản phẩm từ củ Hoài Sơn (Bột củ mài núi và Củ mài thái lát), 01 sản phẩm từ củ Địa Hoàng (củ Địa Hoàng sấy khô). Quy trình ngăn gọn, dễ hiểu, dễ áp dụng thuận lợi với tình hình kinh tế xã hội tại địa phương. Nội dung 4: Các sản phẩm chế biến từ Hoài Sơn, Địa Hoàng đều đạt yêu vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong đó, có 02 sản phẩm Bột củ mài núi và Củ mài thái lát đạt chứng nhận sản phẩm OCOP hạng 3 sao. Nội dung 5: Đã nghiên cứu hoàn thiện 02 quy trình kỹ thuật thâm canh dược liệu Hoài Sơn, Địa Hoàng. Nội dung 6: Đã tổ chức hoạt động chuyển giao kỹ thuật cho 100 lượt người tại huyện chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. Nội dung 7: Đã tổ chức hội khoa học về xây dựng mô hình sản xuất dược liệu Hoài Sơn, Địa Hoàng theo chuỗi giá trị sản phẩm.

Các thành viên hội đồng đã thảo luận nhất trí đánh giá dự án đã được thực hiện hoàn thành mục tiêu, nội dung đề ra. Tuy nhiên đề nghị chủ nhiệm, cơ quan chủ trì cần làm rõ thêm các nội dung đã triển khai, các nguyên nhân chủ quan, khách quan trong việc thực hiện một số nội dung chưa đạt được theo kế hoạch như là nội dung 1, rà soát lại các số liệu đảm bảo thông nhất, phần hiệu quả kinh tế - xã hội, khả năng áp dụng cần viết rõ hơn, phần kết luận, kiến nghị cần cụ thể hơn… Kết quả bỏ phiếu dự án được đánh giá xếp loại: Đạt yêu cầu.

Kết luận cuộc họp bà Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đề nghị chủ nhiệm, cơ quan chủ trì tiếp thu các ý kiến của thành viên hội đồng hoàn thiện bản báo cáo. Giao Sở Khoa học và Công nghệ sau cuộc nghiệm thu này hoàn thiện toàn bộ hồ sơ dự án theo quy định. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất nội dung phát triển cây dược liệu vào kế hoạch phát triển nông lâm nghiệp hàng năm của tỉnh./.

Nguyễn Văn Hùng-Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành