Thứ sáu, 15/10/2021 - 14:42

Họp Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 6, năm 2020 - 2021

Chiều ngày 11 tháng 10 năm 2021, tại Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 6, năm 2020 - 2021 đã tổ chức họp xem xét trao giải cho các giải pháp tham gia Hội thi. Bà Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự và phát biểu ý kiến.

Ông Hoàng Ngọc Đường - Chủ tịch Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh báo cáo kết quả chấm điểm Hội thi

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn lần thứ 6, năm 2020 - 2021 có 30 giải pháp kỹ thuật từ các đơn vị, địa phương gửi về tham dự. Sau khi tổng hợp, tiến hành sơ khảo đã lựa chọn được 21 giải pháp đủ điều kiện để đánh giá, chấm điểm, 09 giải pháp không đủ điều kiện đánh giá, chấm điểm do mới chỉ dừng ở ý tưởng, chưa được áp dụng trong thực tế. Kết quả có 02 giải pháp đạt từ 75 điểm đến dưới 85 điểm. Có 04 giải pháp đạt từ 65 điểm đến dưới 75 điểm. Có 02 giải pháp đạt từ 55 điểm đến dưới 65 điểm. Có 13 giải pháp đạt dưới 55 điểm. Căn cứ vào kết quả chấm điểm của Hội đồng Giám khảo, Ban Tổ chức đề nghị trao 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 03 giải Khuyến khích cho các giải pháp đạt từ 55 điểm trở lên.

Phát biểu tại Cuộc họp bà Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận sự cố gắng của thành viên Ban Tổ chức, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh cơ quan Thường trực trong việc triển khai Hội thi; sự nhiệt tình, cố gắng của các tổ chức cá, nhân gửi giải pháp dự thi. Đồng thời cho ý kiến chỉ đạo cần quan tâm tới việc gửi các giải pháp tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần 16, năm (2020-2021); xem xét đề xuất tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tác giả đoạt giải Nhì, giải Ba, xây dựng kế hoạch tổng kết Hội thi đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay…/.

Nguyễn Hùng - Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành