Thứ năm, 16/12/2021 - 11:41

Họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số

Chiều 14/12, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của tỉnh tổ chức họp để xem xét một số nội dung quan trọng trong triển khai các hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí: Nguyễn Đăng Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh; Phạm Duy Hưng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp

Đại biểu tham dự cuộc họp đã nghe các dự thảo: Kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Bắc Kạn năm 2022; Đề cương Đề án tổng thể về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; công tác chuẩn bị thực hiện Kế hoạch số 726/KH-UBND ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh về tổ chức Hội nghị tuyên truyền về chuyển đổi số.

Tại cuộc họp, góp ý đối với Kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Bắc Kạn năm 2022, các đại biểu đề nghị bổ sung một số nội dung về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số thuộc từng lĩnh vực; thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm nông nghiệp… Đối với Đề cương Đề án tổng thể về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, các đại biểu đề nghị cần có cái nhìn tổng thể, xuyên suốt, tránh chồng chéo, cần có tính mở; tập trung đánh giá thực trạng toàn tỉnh về chuyển đổi số, từ đó đặt ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. Những nội dung khác cơ bản nhất trí với nội dung các dự thảo.

Chủ tịch Tập đoàn Kim Nam Nguyễn Kim Hùng đóng góp ý kiến tại cuộc họp

Đại biểu nêu ý kiến thảo luận tại cuộc họp

Ngoài ra, các đại biểu cũng quan tâm tới vấn đề đào tạo nhân lực, ưu tiên nguồn lực, đầu tư hạ tầng cho chuyển đổi số; ưu tiên phát triển kinh tế số, xã hội số; có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ về chuyển đổi số… Các ý kiến trên đã được các đơn vị có liên quan tiếp thu, giải đáp tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình đề nghị đơn vị soạn thảo tiếp thu tối đa ý kiến của các chuyên gia, các thành viên trong Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của tỉnh để điều chỉnh lại cho phù hợp. Đối với Đề cương Đề án tổng thể về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 cần có tính toàn diện, bao trùm, vừa có tính đồng bộ vừa có tính đột phá; ưu tiên trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình phù hợp. Về bố cục, Đề cương cần có kết cấu chi tiết, logic, chặt chẽ, phù hợp, nêu rõ thực trạng chuyển đổi số ở các ngành, lĩnh vực cụ thể; bổ sung thêm các giải pháp thực hiện. Đối với Kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Bắc Kạn năm 2022, đề nghị các sở, ngành khẩn trương phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện để Kế hoạch sớm được ban hành…/.   

Ngọc Tú

Nguồn: https://backan.gov.vn/pages/hop-ban-chi-dao-chuyen-doi-so-tinh-4048.aspx