Thứ hai, 09/01/2023 - 14:36

Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài, dự án cấp tỉnh năm 2023

Trong hai ngày 07, 08 tháng 01 năm 2023, tại Sở Khoa học và Công nghệ bà Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh đã chủ trì 06 Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài, dự án cấp tỉnh năm 2023.

Ông Nguyễn Đình Điệp - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh phát biểu tại hội nghị tuyển chọn Dự án: Tiếp nhận công nghệ và chế phẩm sinh học xây dựng mô hình xử lý chất thải chăn nuôi tạo phân bón hữu cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Bắc Kạn

Hội đồng đã được nghe thư ký thông qua biên bản của tổ mở hồ sơ đối với 10 hồ sơ của các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện 06 đề tài, dự án cấp tỉnh năm 2023, gồm: Dự án: Tiếp nhận công nghệ và chế phẩm sinh học xây dựng mô hình xử lý chất thải chăn nuôi tạo phân bón hữu cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Bắc Kạn có 03 hồ sơ tham gia tuyển chọn. Dự án: Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi bò lai sinh sản khép kín đảm bảo an toàn sinh học có 01 hồ hồ sơ tham gia tuyển chọn. Đề tài: Nghiên cứu nhân giống và gây trồng loài cây sau sau theo hướng chuỗi giá trị đa mục đích trên địa bàn huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn có 02 hồ sơ tham gia tuyển chọn. Dự án: Ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng cây hồi tại tỉnh Bắc Kạn có 02 hồ sơ tham gia tuyển chọn. Dự án: Ứng dụng KH&CN xây dựng mô hình trồng, chế biến một số loài dược liệu tạo sản phẩm hỗ trợ điều trị viêm đường hô hấp có 01 hồ sơ tham gia tuyển chọn và đề tài: Nghiên cứu thực trạng, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tại các cơ sở giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn hiện nay có 01 hồ sơ tham gia tuyển chọn. Các hồ sơ đảm bảo nộp đúng thời gian và đủ thành phần tài liệu theo quy định.

Phản biện nhận xét đối với hồ sơ dự án: Ứng dụng KH&CN xây dựng mô hình trồng, chế biến một số loài dược liệu tạo sản phẩm hỗ trợ điều trị viêm đường hô hấp

Hội đồng đã nghe ý kiến của các phản biện và thảo luận đánh giá những ưu điểm, hạn chế của từng hồ sơ, tiến hành chấm điểm, bỏ phiếu độc lập theo các tiêu chí được quy định của cấp có thẩm quyền. Kết quả đã lựa chọn được 05 hồ sơ của tổ chức, cá nhân để thực hiện các bước tiếp theo. Có 01 hồ sơ không đạt điểm theo quy định để thực hiện các bước tiếp theo.

Bà Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh chủ trì hội nghị

Kết luận các cuộc họp Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa giao cho Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thiện các biên bản theo kết luận của Hội đồng để thông báo đến các tổ chức, cá nhân đã được lựa chọn hoàn thiện bản đề cương chi tiết để trình Hội đồng chuyên ngành tư vấn xem xét quyết định./.

Nguyễn Văn Hùng - Sở Khoa học và Công nghệ