Thứ tư, 26/05/2021 - 10:00

Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh nghiệm thu 02 đề tài, dự án khoa học

Chiều 21/5/2021, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Chuyên ngành chủ trì Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học “Nghiên cứu đặc điểm sinh học và kỹ thuật gây, trồng cây chè Hoa Vàng (Camellia spp) tại tỉnh Bắc Kạn” và dự án “Phát triển sản xuất một số cây trồng hàng hóa góp phần nâng cao thu nhập cho nông hộ tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn”.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa kết luận Hội nghị

Đề tài do Trung tâm Nghiên cứu cây trồng ôn đới miền núi phía Bắc Việt Nam, Đại học Nông lâm Thái Nguyên chủ trì thực hiện trong từ năm 2018 đến 2020 với các mục tiêu: xác định được các đặc điểm sinh học; lựa chọn được nguồn vật liệu chè Hoa Vàng tại địa phương làm giống và xây dựng một số biện pháp kỹ thuật trong gây trồng làm cơ sở cho việc bảo tồn và phát triển chè Hoa vàng thành sản phẩm hàng hóa có giá trị cao của tỉnh Bắc Kạn.

Để đạt mục tiêu đề ra, đơn vị chủ trì thực hiện đề tài đã triển khai 03 nội dung: Điều tra, xác định thực trạng cây chè Hoa Vàng tại huyện Chợ Đồn và huyện Ba Bể; nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trong nhân giống cây chè Hoa Vàng bằng phương pháp giâm cành; xây dựng mô hình trồng thử nghiệm thâm canh chè Hoa Vàng tỉnh tỉnh Bắc Kạn.

Đề tài đã xác định được thực trạng phân bố, khai thác và sử dụng cây chè hoa vàng tại Ba Bể và Chợ Đồn làm cơ sở cho nghiên cứu và khai thác phát triển sản xuất. Đã xác định và thu thập được 01 loài chè hoa vàng tại tỉnh Bắc Kạn khuyến cáo cho sản xuất có tên là chè hoa vàng munro (Camellia murauchii Ninh & Hakodo) phân bố phổ biến, búp tím lá to, hoa lớn, thời gian ra hoa tập trung từ tháng 10 đến tháng 01 hàng năm. Đây là loài được người dân địa phương quan tâm khai thác, trồng, sử dụng và tiêu thụ với giá trị cao.

Đã nghiên cứu xác định được một số biện pháp kỹ thuật trong giâm hom chè Hoa vàng Bắc Kạn như nồng độ xử lý chất kích thích ra rễ, loại giá thể, thời vụ…góp phần hoàn thiện quy trình kỹ thuật nhân giống tại địa phương…

Qua báo cáo của chủ nhiệm đề tài, Hội đồng đánh giá cơ bản đề tài đã hoàn thành các mục tiêu đề ra. Đề nghị chủ nhiệm đề tài và đơn vị chủ trì bổ tiếp thu và bổ sung hoàn thiện các ý kiến của thành viên Hội đồng. Trước đó, ngày 19/5, hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh tổ chức hội nghị nghiệm thu dự án “Phát triển sản xuất một số cây trồng hàng hóa góp phần nâng cao thu nhập cho nông hộ tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn” do Trung tâm Dịch nông nghiệp huyện Chợ Đồn thực hiện và đơn vị chuyển giao Khoa học công nghệ là Trung tâm Ứng dụng Khoa học - Công nghệ và Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng tỉnh Bắc Kạn, triển khai thực hiện từ tháng 3 năm 2017 đến tháng 2 năm 2021 tại hai xã Quảng Bạch, Tân Lập huyện Chợ Đồn. Kết quả đã đào tạo tập huấn được 10 lớp với 343 hộ dân về kỹ thuật trồng trọt, thâm canh, cải tạo và phòng trừ sâu bệnh các loại cây ăn quả hồng, mận, chè. Trồng mới được 5,0 ha mô hình trồng thâm canh cây chè Shan, tỷ lệ sống đạt 88%, hiện nay đã bắt đầu được thu hái; Trồng thâm canh 10 ha hồng không hạt, tỷ lệ sống đạt 90%, một số vườn hồng bắt đầu cho bói quả; Xây dựng 5,0 ha mô hình trồng mới cây mận chín sớm, tỷ lê sống đạt 95%, năm thứ 3 đã bói quả từ; Áp dụng các biện pháp khoa học, kỹ thuật cải tạo 3,5 ha vườn hồng không hạt già cỗi, cây sau cải tạo sinh trưởng, phát triển tốt. Năng suất, chất lượng, hiệu quả đều đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhất trí với đánh giá của các thành viên hội đồng là 02 cơ quan chủ trì, chủ nhiệm đã thực hiện hoàn thành nội dung, quy mô đã đề ra. Đồng chí đề nghị chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ tiếp thu các ý kiến thành viên Hội đồng tại hội nghị hoàn thiện báo cáo nộp về Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định. Để triển khai nhận rộng các kết quả nghiên cứu đề tài/dự án, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm tiếp nhận kết quả đề tài “Nghiên cứu đặc điểm sinh học và kỹ thuật gây, trồng cây chè Hoa Vàng (Camellia spp) tại tỉnh Bắc Kạn” và tham mưu cho UBND tỉnh phát triển nhân rộng theo Quyết định 25/QĐ-UBND; UBND huyện Chợ Đồn có trách nhiện tiếp nhận dự án “Phát triển sản xuất một số cây trồng hàng hóa góp phần nâng cao thu nhập cho nông hộ tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn” và xây dựng kế hoạch nhân rộng trong những năm tới. Trung tâm Dịch nông nghiệp huyện Chợ Đồn tiếp tục theo dõi, đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của các mô hình đem lại với người dân từ đó tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo nhân rộng./.

Nguyễn Hùng - Phòng QLCN&CN