Thứ năm, 12/08/2021 - 08:56

Có 30 hồ sơ giải pháp tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ 6, năm 2020 - 2021

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bắc Kạn (sau đây gọi tắt là Hội thi) được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Lựa chọn các giải pháp đạt giải cao tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 (2020 - 2021).

Kiểm tra rà soát Hồ sơ giải pháp tham gia Hội thi

Được phát động từ tháng 10 năm 2020 đến ngày 30 tháng 7 năm 2021 đã có 30 hồ sơ giải pháp tham gia nộp về Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh - cơ quan Thường trực Hội thi. Trong đó lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử viễn thông có 03 giải pháp; Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông, vận tải 05 giải pháp; Vật liệu, hóa chất, năng lượng 03 giải pháp; Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên môi trường 08 giải pháp; Y dược 06 giải pháp; Giáo dục và Đào tạo 05 giải pháp. Các Hồ sơ giải pháp sẽ được Tổ thư ký Hội thi kiểm tra, rà soát trước khi trình Hội đồng giám khảo xem xét, đánh giá./.

 

Sản phẩm tham gia Hội thi