Thứ năm, 13/10/2022 - 16:30

Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn: Nêu cao tinh thần nỗ lực, quyết tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp về chuyển đổi số

Chiều 12/10, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Chuyển đổi số tỉnh chủ trì Hội nghị về Dự thảo kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Tử Quảng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bkav.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị.

Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030, với nhiều nội dung được đề cập như: Phát triển nền tảng cho chuyển đổi số; kiến tạo thể chế; phát triển hạ tầng số, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu về kết nối và xử lý dữ liệu… ; tổ chức số hóa 100% dữ liệu chuyên ngành tại các cơ quan nhà nước; chuẩn hóa hồ sơ điện tử từ hệ thống mạng văn phòng điện tử liên thông, Cổng dịch vụ công trực tuyến và các hệ thống thông tin phục vụ phát triển chính quyền số; xây dựng Kho dữ liệu dùng chung; thực hiện tái cấu trúc các dữ liệu từ các hệ thống thông tin đang vận hành khai thác của tỉnh, đảm bảo cung cấp, chia sẻ với kho dữ liệu dùng chung của tỉnh.

Về phát triển dữ liệu, xây dựng kho dữ liệu dùng chung của tỉnh để cung cấp dữ liệu làm cơ sở phát triển Kho dữ liệu mở... ; xây dựng các nền tảng số; bảo đảm an toàn, an ninh mạng; hợp tác quốc tế, nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo trong môi trường số; triển khai quyết liệt và hiệu quả các chính sách, cơ chế, giải pháp phát triển nguồn nhân lực... Phát triển chính quyền số; thúc đẩy phát triển kinh tế số của tỉnh với trọng tâm là phát triển doanh nghiệp công nghệ số, cung cấp sản phẩm công nghệ số, phát triển nội dung số, quảng cáo số, công nghiệp sáng tạo, kinh tế nền tảng, kinh tế chia sẻ, thương mại điện tử và sản xuất thông minh… Phát triển xã hội số với các nội dung phổ cập ứng dụng kỹ năng số trong cộng đồng, từng bước xây dựng môi trường đào tạo kỹ năng số; ưu tiên thực hiện chuyển đổi số trong ngành giáo dục, y tế, giao thông vận tải - logistics, du lịch...

Thảo luận tại hội nghị, ông Nguyễn Tử Quảng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bkav cho rằng: Trong Đề án tổng thể chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn, hiện mới chỉ có sơ đồ chính phủ điện tử, chưa cụ thể mô hình kiến trúc chuyển đổi số. Các nhiệm vụ của Đề án vẫn thiên về hướng các bài toán nghiệp vụ đơn lẻ. Trong Đề án mỗi năm có khoảng 100 nhiệm vụ/dự án, nếu triển khai theo hướng tin học hóa thì nguy cơ xây dựng phần mềm xong không dùng đến. Bởi hết thời gian thi công thì bài toán nghiệp vụ có thể thay đổi nên mức độ ứng dụng thực tiễn không cao. Để đảm bảo các kế hoạch thực hiện Đề án hiệu quả, ông Nguyễn Tử Quảng đề xuất các biện pháp cụ thể, như cần ban hành mô hình kiến trúc chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn; mô hình giải pháp chuyển đổi số tỉnh; đầu tư các nền tảng theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông…

Ông Nguyễn Tử Quảng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bkav chia sẻ, đề xuất các giải pháp nhằm góp phần thực hiện hiệu quả Đề án về chuyển đổi số của tỉnh Bắc Kạn.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn  lãnh đạo đơn vị Công ty Cổ phần Bkav đã quan tâm và đề xuất với tỉnh các giải pháp về chuyển đổi số. Thời gian tới, đề nghị Bkav tiếp tục quan tâm hỗ trợ tỉnh các giải pháp sáng tạo, hiệu quả. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh tiếp tục cụ thể hóa các giải pháp trong kế hoạch để triển khai hiệu quả Đề án của tỉnh.

Đề nghị các sở, ngành, huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số; chủ động xây dựng kế hoạch có trọng tâm, trọng điểm, tạo bước phát triển đột phá chuyển đổi số ngành, lĩnh vực, đơn vị. Trong đó hướng tới kế hoạch chung, gắn với các giải pháp trên cơ sở nguồn lực địa phương; tận dụng tốt các tiện ích, tích hợp, chia sẻ các nền tảng, nguồn lực từ các bộ, ngành. Các sở, ngành chủ động rà soát, xây dựng nhu cầu cần tập trung thực hiện trong chuyển đổi số. Từng thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh nêu cao tinh thần nỗ lực, hành động cụ thể cùng tỉnh quyết tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số./.

 

Nguồn: http://baobackan.com.vn/