Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn

Số 3, đường Trường Chinh, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

0209.3870563

0209.3870732

sokhcn@backan.gov.vn

DANH SÁCH LIÊN HỆ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BẮC KẠN

Đơn vị Họ và tên Địa chỉ email Số điệu thoại
Cơ quan
Số điện thoại
di động
1. Ban Giám đốc Đỗ Thị Hiền - Giám đốc Sở hiendt.kh@backan.gov.vn 3870 459 0982 632 899
Lê Văn Thế - Phó Giám đốc thelv.kh@backan.gov.vn 3870 822 0983 206 324
Hoàng Văn Hải - Phó Giám đốc haihv.kh@backan.gov.vn 3810 747 0915 627 268
2. Văn phòng Sở Hoàng Minh Tuấn - Chánh Văn phòng tuanhm.kh@backan.gov.vn 3872 922 0913 532 928
Hoàng Văn Chinh - Phó Chánh Văn phòng chinhhv.kh@backan.gov.vn 3870 198 0982 397 629
Đinh Thị Tuyến - Chuyên viên tuyendt.kh@backan.gov.vn 0973 836 306
Nguyễn Văn Đồng - Chuyên viên dongnv.kh@backan.gov.vn 0382 423 459
Vũ Thị Hương - Kế toán huongvt.kh@backan.gov.vn 3870 326 0977 903 956
0936 982 377
Hà Huy Dự - Văn thư duhh.kh@backan.gov.vn 3870 569
Fax: 3870 732
0977 618 318
3. Phòng Quản lý Khoa học Nguyễn Thị Vinh - Phó Trưởng phòng phụ trách vinhnt.kh@backan.gov.vn 3870 830 0915 008 045
Nông Thị Nơi - Chuyên viên noint.kh@backan.gov.vn 3870 336 0982 548 179
Nguyễn Vĩnh Hoà - Chuyên viên hoanv.kh@backan.gov.vn 0948 111 469
Hoàng Thị Kiều - Chuyên viên kieuht.kh@backan.gov.vn 0972 006 609
4. Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành Nguyễn Văn Tấp - Trưởng phòng tapnv.kh@backan.gov.vn 3873 175 0888 946 999
Hoàng Văn Phú - Chuyên viên phuhv.kh@backan.gov.vn 3810 596 0818 141 080
Nguyễn Văn Hùng - Chuyên viên hungnv.kh@backan.gov.vn 0988 121 294
Hoàng Trọng Tấn - Phó Trưởng phòng tanht.kh@backan.gov.vn 3875 968 0912 504 983
Phạm Văn Trung - Chuyên viên trungpv.kh@backan.gov.vn 0976 017 781
5. Thanh tra Sở Lê Trung Thành – Chánh Thanh tra Sở thanhlt.kh@backan.gov.vn 3870 441 0915 204 317
Lương Văn Tùng – Thanh tra viên tunglv.kh@backan.gov.vn 0988 508 116
6. Phòng TC-ĐL-CL Vũ Duy An - Trưởng phòng anvd.kh@backan.gov.vn 3811 345 0915 198 404
Nguyễn Viết Thái - PTP Nghiệp vụ thainv.kh@backan.gov.vn 3811 347 0978 496 555
Nguyễn Thị Hồng Xiêm - Chuyên viên xiemnth.kh@backan.gov.vn 3811 346 0987 715 759
Phạm Ngọc Bắc - Chuyên viên bacpn.kh@backan.gov.vn 3870 348 0977 677 505
Lê Đào Duy Thắng - Chuyên viên thangldd.kh@backan.gov.vn 0888 983 999
7. Trung tâm ƯDKH-CN và TC -ĐL -CL Vũ Trí Quân - Phó Giám đốc quanvt.kh@backan.gov.vn 0982 274 838
7.1. Phòng Hành chính tổng hợp Nguyễn Văn Tuấn - Phó Trưởng phòng tuannv.kh@backan.gov.vn 0988 405 403
Đàm Thị Hậu - Kế toán haudt.kh@backan.gov.vn 3870 351 0945 535 174
Nguyễn Công Hưởng-VC huongnc.kh@backan.gov.vn 0972 285 068
Hoàng Thị Diệu - Thủ quỹ, Văn thư dieuht.kh@backan.gov.vn 3810 253 0978 905 929
7.2. Phòng NC ứng dụng và CGCN Lăng Ngọc Viên - Phó Trưởng phòng vienlv.kh@backan.gov.vn 0978 262 493
Ma Thị Bình - Viên chức binhmt.kh@backan.gov.vn 0983 073 884
Nông Nhật Hoàng - Viên chức hoangnn.kh@backan.gov.vn 0917 666 122
Lâm Thị Hải Yến - Viên chức yenlth.kh@backan.gov.vn 0377 301 307
7.3. Phòng Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lê Quý Hiếu - Viên chức hieulq.kh@backan.gov.vn 3812 658 0989 650 786
Hà Đức Quyển - Viên chức quyenhd.kh@backan.gov.vn 0979 373 775
Hà Đức Thiện - Kĩ thuật viên thienhd.kh@backan.gov.vn 0967 938 665
Trương Thị Chín - Kĩ thuật viên chintt.kh@backan.gov.vn 0966 949 886
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành Lịch công tác Lịch công tác Hồ sơ công việc Hồ sơ công việc Thư điện tử Thư điện tử Nông lịch Nông lịch Hạng mục đầu tư Hạng mục đầu tư Thư viện số Thư viện số CSDL quốc gia về KHCN CSDL quốc gia về KHCN Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Quy hoạch, kế hoạch KH&CN dài hạn Khen thưởng - Xử phạt Khen thưởng - Xử phạt Thống kê - Báo cáo Thống kê - Báo cáo

Liên kết website

THÔNG KÊ TRUY CẬP

  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 145
  • Tháng này: 4.508
  • Tổng lượt truy cập: 42.274