Số hiệu: Số: 41/QĐ-HĐKHCN
Cơ quan ban hành: Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Kạn
Loại văn bản: Quyết định
Người ký: PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH Nông Văn Chí
Ngày ban hành: 13/01/2015
Thời gian bắt đầu hiệu lực: 01/02/2015
Tài liệu đính kèm
Trích yếu nội dung: Quyết định về việc ban hành Quy định đánh giá, công nhận các đề tài, sáng kiến trong công tác của các cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Chiến sĩ thi đua toàn quốc

Các văn bản khác:

Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung
1534/QĐ-UBND 23/09/2013 Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020" thuộc chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
976/QĐ-UBND 27/06/2013 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại tỉnh Bắc Kạn giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2015
Bài viết theo ngày
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 1
Hotline: 0983 155 520
Email: info@khcnbackan.gov.vn
Thông tin hữu ích
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về thông tin cập nhật trên Website?
Đăng nhập