Số hiệu: 2344/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bắc Kạn
Loại văn bản: Quyết định
Người ký: Đỗ Thị Minh Hoa
Ngày ban hành: 24/12/2020
Thời gian bắt đầu hiệu lực: 24/12/2020
Tài liệu đính kèm
Trích yếu nội dung: Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2030.

Các văn bản khác:

Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung
1170/QĐ-UBND 26/06/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn.
1046/QĐ-UBND 10/06/2020 UBND tỉnh Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý và giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn.
08/2019/NQ-HĐND 17/07/2019 Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
731/QĐ-UBND 10/05/2019 UBND tỉnh Bắc Kạn Quyết định về việc ban hành Quy định về đánh giá, công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học của các cá nhân để làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
210/Ctr-UBND 19/06/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Chương trình hành động số 210/Ctr-UBND ngày 15/6/2017 thực hiện kế hoạch số 40-KH/TU của tỉnh ủy triển khai kết luận số 06-KL/TW của Ban bí thư ( Khóa XII) về đẩy mạnh phát triển ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
684/QĐ-UBND 16/05/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Khoa học và Công nghệ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
10/HD-SKHCN 06/04/2016 Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn Hướng dẫn số 10/HD-SKHCN ngày 28/3/2016
Số: 26/2015/QĐ-UBND 11/12/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn Quyết định về việc ban hành quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
13/2015/QĐ-UBND 03/09/2015 UBND tỉnh Bắc Kạn Quyết định ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Kạn
1534/QĐ-UBND 23/09/2013 Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020" thuộc chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Bài viết theo ngày
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 1
Hotline: 0983 155 520
Email: info@khcnbackan.gov.vn
Thông tin hữu ích
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về thông tin cập nhật trên Website?
Đăng nhập