Số hiệu: 976/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn
Loại văn bản: Quyết định
Người ký: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN - KT. CHỦ TỊCH - PHÓ CHỦ TỊCH Nông Văn Chí
Ngày ban hành: 27/06/2013
Thời gian bắt đầu hiệu lực: 27/06/2013
Tài liệu đính kèm
Trích yếu nội dung: Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại tỉnh Bắc Kạn giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2015
Bài viết theo ngày
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 1
Hotline: 0983 155 520
Email: info@khcnbackan.gov.vn
Thông tin hữu ích
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về thông tin cập nhật trên Website?
Đăng nhập