Số hiệu: 01/CT-BKHCN
Cơ quan ban hành: Bộ KH&CN
Loại văn bản: Chỉ thị
Người ký: Chu Ngọc Anh
Ngày ban hành: 21/04/2020
Thời gian bắt đầu hiệu lực: 21/04/2020
Tài liệu đính kèm
Trích yếu nội dung: Nâng cao năng lực khoa học và công nghệ nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19

Các văn bản khác:

Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung
1048/BKHCN-PTTTDN 16/04/2019 Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo Nghị định số 13/2019/NĐ-CP
13/2019/NĐ-CP 01/02/2019 Chính phủ Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
07/2017/QH14 19/06/2017 Quốc hội Luật số 07/2017/QH14 của Quốc hội: Luật Chuyển giao công nghệ
19/06/2017 Chương trình hành động số 210/Ctr-UBND ngày 15/6/2017 thực hiện kế hoạch số 40-KH/TU của Tỉnh ủy triển khai kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư ( Khóa XII) về đẩy mạnh phát triển ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
1477/QĐ-UBND 24/09/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc kạn Quyết định số 1477/QĐ-UBND ngày 24/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn
Bài viết theo ngày
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 1
Hotline: 0983 155 520
Email: info@khcnbackan.gov.vn
Thông tin hữu ích
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về thông tin cập nhật trên Website?
Đăng nhập