Số hiệu: 10/HD-SKHCN
Cơ quan ban hành: Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn
Loại văn bản: Hướng dẫn
Người ký: Giám đốc - Đỗ Tuấn Khiêm
Ngày ban hành: 06/04/2016
Thời gian bắt đầu hiệu lực: 06/04/2016
Tài liệu đính kèm
Trích yếu nội dung: Hướng dẫn số 10/HD-SKHCN ngày 28/3/2016

Các văn bản khác:

Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung
Số: 26/2015/QĐ-UBND 11/12/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn Quyết định về việc ban hành quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
13/2015/QĐ-UBND 03/09/2015 UBND tỉnh Bắc Kạn Quyết định ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Kạn
1534/QĐ-UBND 23/09/2013 Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020" thuộc chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
976/QĐ-UBND 27/06/2013 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại tỉnh Bắc Kạn giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2015
Bài viết theo ngày
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 1
Hotline: 0983 155 520
Email: info@khcnbackan.gov.vn
Thông tin hữu ích
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về thông tin cập nhật trên Website?
Đăng nhập