Số hiệu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Người ký:
Ngày ban hành: 19/06/2017
Thời gian bắt đầu hiệu lực: 19/06/2017
Tài liệu đính kèm
Trích yếu nội dung: Chương trình hành động số 210/Ctr-UBND ngày 15/6/2017 thực hiện kế hoạch số 40-KH/TU của Tỉnh ủy triển khai kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư ( Khóa XII) về đẩy mạnh phát triển ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Các văn bản khác:

Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung
1477/QĐ-UBND 24/09/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc kạn Quyết định số 1477/QĐ-UBND ngày 24/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn
Bài viết theo ngày
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 1
Hotline: 0983 155 520
Email: info@khcnbackan.gov.vn
Thông tin hữu ích
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về thông tin cập nhật trên Website?
Đăng nhập