Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung
210/Ctr-UBND 19/06/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Chương trình hành động số 210/Ctr-UBND ngày 15/6/2017 thực hiện kế hoạch số 40-KH/TU của tỉnh ủy triển khai kết luận số 06-KL/TW của Ban bí thư ( Khóa XII) về đẩy mạnh phát triển ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
19/06/2017 Chương trình hành động số 210/Ctr-UBND ngày 15/6/2017 thực hiện kế hoạch số 40-KH/TU của Tỉnh ủy triển khai kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư ( Khóa XII) về đẩy mạnh phát triển ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
684/QĐ-UBND 16/05/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Khoa học và Công nghệ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
10/HD-SKHCN 06/04/2016 Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn Hướng dẫn số 10/HD-SKHCN ngày 28/3/2016
13/2015/QĐ-UBND 03/09/2015 UBND tỉnh Bắc Kạn Quyết định ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Kạn
55/2015/TTLT-BTC-BKHCN 24/04/2015 Bộ Tài chính, Bộ KH&CN Thông tư liên tịch Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
1477/QĐ-UBND 24/09/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc kạn Quyết định số 1477/QĐ-UBND ngày 24/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn
1735/QĐ-BKHCN 09/07/2015 Bộ KH&CN Quyết định về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia (Quyết định 1735/QĐ-BKHCN)
1534/QĐ-UBND 23/09/2013 Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định về việc phê duyệt Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020" thuộc chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
976/QĐ-UBND 27/06/2013 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại tỉnh Bắc Kạn giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2015
Bài viết theo ngày
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 1
Hotline: 0983 155 520
Email: info@khcnbackan.gov.vn
Thông tin hữu ích
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về thông tin cập nhật trên Website?
Đăng nhập