Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung
01/CT-BKHCN 21/04/2020 Bộ KH&CN Nâng cao năng lực khoa học và công nghệ nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19
08/2019/NQ-HĐND 17/07/2019 Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
41/2019/NĐ-CP 15/05/2019 Chính phủ Nghị định Quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử.
18/2019/QĐ-TTg 19/04/2019 Thủ tướng Chính phủ Quyết định quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.
731/QĐ-UBND 10/05/2019 UBND tỉnh Bắc Kạn Quyết định về việc ban hành Quy định về đánh giá, công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học của các cá nhân để làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
01/2019/TT-BKHCN 30/05/2019 Bộ Khoa học và Công nghệ. Thông tư quy định về đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ.
14/2018/TT-BKHCN 15/11/2018 Bộ Khoa học và Công nghệ. Thông tư ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang dùng trong y tế.
14/2019/TT-BTC 15/03/2019 Bộ Tài chính Thông tư quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020.
1048/BKHCN-PTTTDN 16/04/2019 Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo Nghị định số 13/2019/NĐ-CP
13/2019/NĐ-CP 01/02/2019 Chính phủ Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
Bài viết theo ngày
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 1
Hotline: 0983 155 520
Email: info@khcnbackan.gov.vn
Thông tin hữu ích
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về thông tin cập nhật trên Website?
Đăng nhập