Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung
1048/BKHCN-PTTTDN 16/04/2019 Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo Nghị định số 13/2019/NĐ-CP
13/2019/NĐ-CP 01/02/2019 Chính phủ Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
76/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Chính phủ Nghị định số 76/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ
626/QĐ-UBND 20/04/2018 UBND tỉnh Bắc Kạn Quyết định số 626/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018 – 2022, định hướng đến năm 2025.
19/2018/QĐ-TTg 19/04/2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
07/2017/QH14 19/06/2017 Quốc hội Luật số 07/2017/QH14 của Quốc hội: Luật Chuyển giao công nghệ
210/Ctr-UBND 19/06/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Chương trình hành động số 210/Ctr-UBND ngày 15/6/2017 thực hiện kế hoạch số 40-KH/TU của tỉnh ủy triển khai kết luận số 06-KL/TW của Ban bí thư ( Khóa XII) về đẩy mạnh phát triển ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
19/06/2017 Chương trình hành động số 210/Ctr-UBND ngày 15/6/2017 thực hiện kế hoạch số 40-KH/TU của Tỉnh ủy triển khai kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư ( Khóa XII) về đẩy mạnh phát triển ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
684/QĐ-UBND 16/05/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Khoa học và Công nghệ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
10/HD-SKHCN 06/04/2016 Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn Hướng dẫn số 10/HD-SKHCN ngày 28/3/2016
Bài viết theo ngày
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 1
Hotline: 0983 155 520
Email: info@khcnbackan.gov.vn
Thông tin hữu ích
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về thông tin cập nhật trên Website?
Đăng nhập