Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung
2344/QĐ-UBND 24/12/2020 UBND tỉnh Bắc Kạn Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2030.
142/2020/NĐ-CP 09/12/2020 CHÍNH PHỦ NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ VÀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ HỖ TRỢ ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ
1170/QĐ-UBND 26/06/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn.
1046/QĐ-UBND 10/06/2020 UBND tỉnh Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý và giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn.
957/QĐ-UBND 29/05/2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN Quyết định về việc thay đổi danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ đã được phê duyệt tại Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 18/10/2019.
01/CT-BKHCN 21/04/2020 Bộ KH&CN Nâng cao năng lực khoa học và công nghệ nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19
08/2019/NQ-HĐND 17/07/2019 Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
41/2019/NĐ-CP 15/05/2019 Chính phủ Nghị định Quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử.
18/2019/QĐ-TTg 19/04/2019 Thủ tướng Chính phủ Quyết định quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.
731/QĐ-UBND 10/05/2019 UBND tỉnh Bắc Kạn Quyết định về việc ban hành Quy định về đánh giá, công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học của các cá nhân để làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
Bài viết theo ngày
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 1
Hotline: 0983 155 520
Email: info@khcnbackan.gov.vn
Thông tin hữu ích
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về thông tin cập nhật trên Website?
Đăng nhập