Nghiệm thu đề tài khoa học “Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền xã, phường, thị trấn tỉnh Bắc Kạn”

Ngày đăng: 09:13 AM 29/01/2018
Nghiệm thu đề tài khoa học “Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền xã, phường, thị trấn tỉnh Bắc Kạn”
(KHCNBK) - Sau 01 năm triển khai thực hiện, ngày 24/01/2018, đề tài “Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền xã, phường, thị trấn tỉnh Bắc Kạn” đã được Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh nghiệm thu. 

          Đề tài do Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì thực hiện, bà Trần Thị Lộc - Trưởng Ban Dân vận làm chủ nhiệm; triển khai từ tháng 01/2017 - 12/2017. Mục tiêu đề tài là đánh giá được thực trạng công tác dân vận chính quyền ở cơ sở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2010 – 2016; Đề xuất được một số giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền ở cơ sở xã, phường, thị trấn tỉnh Bắc Kạn.

Đ/C: Đỗ Thị Minh Hoa - Phó chủ tịch UBND tỉnh kết luận Hội nghị nghiệm thu

          Sau 01 năm triển khai thực hiện, đề tài đã cơ bản hoàn thành các nội dung nhiệm vụ và đạt được mục tiêu đề ra; đã  đánh giá được những ưu điểm của công tác dân vận trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, các cơ chế chính sách của tỉnh trong phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, an ninh chính trị v.v; đồng thời nêu được những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân chủ quan, khách quan và rút ra những bài học kinh nghiệm, từ đó đề xuất được 02 nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận của của chính quyền xã, phường, thị trấn: Tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận chính quyền; tăng cường và đổi mới công tác dân vận của chính quyền cơ sở, trong đó, nhóm giải pháp tăng cường và đổi mới công tác dân vận của chính quyền cơ sở gồm 08 giải pháp: Thực hiện nghiêm Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chính quyền cấp trên; đẩy mạnh cải cách hành chính; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; tăng cường xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

          Tuy nhiên Hội đồng  KHCN đề nghị Ban dân vận, cần bổ sung, làm rõ hơn một số giải pháp sao cho cụ thể, thiết thực để có thể áp dụng được trong thực tiễn, đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ mới. Các kiến nghị cần cụ thể hơn, trách nhiệm của từng cấp, ngành cần rõ hơn.

          Đề tài đã được Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh xếp loại Khá./.

Nguồn: Nguyễn Hùng - Sở KH&CN

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận
Bài viết theo ngày
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 1
Hotline: 0983 155 520
Email: info@khcnbackan.gov.vn
Thông tin hữu ích
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về thông tin cập nhật trên Website?
Đăng nhập