Khối thi đua Văn hóa - Xã hội tỉnh tổng kết phong trào thi đua năm 2014

Ngày đăng: 10:28 AM 12/01/2015
Khối thi đua Văn hóa - Xã hội tỉnh tổng kết phong trào thi đua năm 2014
Toàn cảnh hội nghị tổng kết
(KHCNBK) - Chiều ngày 08/01/2015, Khối thi đua Văn hóa - Xã hội tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2014 và triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2015. Sở Khoa học và Công nghệ đơn vị Trưởng Khối chủ trì hội nghị. Khối thi đua gồm các đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Ban Dân tộc, Đài Phát thanh và Truyền hình, Bảo Hiểm xã hội, Trường Cao đẳng Cộng đồng.

      Trong năm 2014, Khối đã tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước bằng nhiều hình thức với những nội dung cụ thể, thiết thực, gắn việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng thời bám sát các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, các chỉ tiêu cấp trên giao nên đã đạt được những kết quả đáng khích lệ về nhiều mặt, như: Nghiên cứu khoa học chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác văn hóa - thể thao, thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng được đẩy mạnh; Các chính sách bảo trợ xã hội, chăm sóc người có công với cách mạng được quan tâm thường xuyên; Công tác chăm sóc sức khỏe được đẩy mạnh, từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân; Chính sách dân tộc được quan tâm, đầu tư đúng mức; Công tác giáo dục và đào tạo được chú trọng và đạt được những kết quả khả quan...

 

Toàn cảnh hội nghị tổng kết

 

      Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, năm 2015, các đơn vị trong Khối tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác thi đua khen thưởng, gắn liền với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trọng tâm của cơ quan đơn vị, phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, tạo sự chuyển biến có ý nghĩa đột phá cùng với các sở, ban, ngành trong tỉnh phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chỉ tiêu được giao góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.

 

      Hội nghị đã chấm điểm và suy tôn Sở Khoa học và Công nghệ đơn vị dẫn đầu thi đua Khối, Đài Phát thanh và Truyền hình được suy tôn đứng thứ nhì, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đứng thứ ba./. 

 

Nguyễn Hùng Sở KH&CN BK

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận
Bài viết theo ngày
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 1
Hotline: 0983 155 520
Email: info@khcnbackan.gov.vn
Thông tin hữu ích
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về thông tin cập nhật trên Website?
Đăng nhập