Hội nghị tư vấn giao trực tiếp dự án tuyển chọn giống lúa và đề tài nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc ít người trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày đăng: 10:22 AM 20/03/2017
Hội nghị tư vấn giao trực tiếp dự án tuyển chọn giống lúa và đề tài nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc ít người trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Đ/C: Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân - Chủ tịch Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh chủ trì Hội nghị
(KHCNBK) - Chiều ngày 15 tháng 3 năm 2017, tại Sở Khoa học và Công nghệ đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân - Chủ tịch Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh chủ trì Họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tư vấn giao trực tiếp dự án: “ Nghiên cứu tuyển chọn một số giống lúa mới chất lượng cao, năng suất khá, phù hợp với điều kiện sinh thái của tỉnh Bắc Kạn” do Trung tâm thực nghiệm sinh học nông nghiệp công nghệ cao - Viện Duy truyền Nông nghiệp Việt Nam chủ trì thực hiện và đề tài: “ Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc ít người trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn” do Công an tỉnh Bắc Kạn chủ trì thực hiện.

 

Sau khi nghe hai chủ nhiệm đề tài, dự án trình bày nội dung, mục tiêu, phương pháp triển khai, dự kiến kết quả đạt được, các thành viên Hội đồng đã thảo luận nhất trí cho rằng về dự án Nghiên cứu tuyển chọn một số giống lúa mới chất lượng cao, năng suất khá phù hợp với điều kiện sinh thái của tỉnh Bắc Kạn được triển khai sẽ góp phần thực hiện thành công đề án phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo ra sản phẩm có thương hiệu, sức cạnh tranh trên thị trường trong đó mục tiêu sản xuất 1000 ha lúa chất lượng, hiệu quả kinh tế cao.

 

Để dự án triển khai đạt kết quả cao nhất các thành viên Hội đồng đề nghị chủ nhiệm cần đánh giá được những ưu điểm, hạn chế của bộ giống lúa đang được gieo cấy trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ đó cần khảo nghiệm để chọn được các giống lúa mới chất lượng cao bổ sung vào cơ cấu giống lúa tỉnh; Phân tích rõ hơn về hiệu quả kinh tế, đặc điểm nổi trội của các giống lúa dự kiến sẽ đưa vào khảo nghiệm Việc bố trí địa điểm, diện tích mô hình cần phù hợp; Nội dung triển khai cần gọn lại tránh dàn trải…

 

Đ/C: Dương Văn Tính - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ nhiệm đề tài trình bày đề cương chi tiết


Chiều ngày 15 tháng 3 năm 2017, tại Sở Khoa học và Công nghệ đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân - Chủ tịch Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh chủ trì Họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tư vấn giao trực tiếp dự án: “ Nghiên cứu tuyển chọn một số giống lúa mới chất lượng cao, năng suất khá, phù hợp với điều kiện sinh thái của tỉnh Bắc Kạn” do Trung tâm thực nghiệm sinh học nông nghiệp công nghệ cao - Viện Duy truyền Nông nghiệp Việt Nam chủ trì thực hiện và đề tài: “ Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc ít người trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn” do Công an tỉnh Bắc Kạn chủ trì thực hiện.

 

Kết quả bỏ phiếu dự án được triển khai nhưng phải hoàn thiện lại đề cương.

 

Đối với đề tài Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc ít người trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn các thành viên Hội đồng nhất trí cho rằng nội dung của đề tài có ý nghĩa thực tiễn, lý luận, nội dung nghiên cứu mới không trùng với các nội dung đã được công bố. Đề tài được triển khai thành công sẽ đánh giá một cách khoa học về tình hình an ninh, trật tự tại các vùng đồng bào dân tộc ít người từ đó giúp cho các cơ quan quản lý đề ra các cơ chế, chính sách để phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng cho các vùng này.

 

Tuy nhiên, các thành viên Hội đồng đề nghị phần cấp thiết cần viết rõ hơn nữa; Phần tổng quan bổ sung thông tin trong nước, trong tỉnh; Phạm vi, giới hạn nghiên cứu cần rõ hơn; Các giải pháp đề tài cần gọn lại; Bổ sung thêm phần mục tiêu của đề tài; Thiết kế lại phiếu điều tra phù hợp với nội dung của đề tài…

 

Kết luận Hội nghị tư vấn đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân - Chủ tịch Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh đề nghị hai chủ nhiệm đề tài, dự án cần tiếp thu các ý kiến của thành viên Hội đồng hoàn thiện đề cương chi tiết nộp về Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt triển khai./.

 

Nguyễn Hùng Sở KH&CN Bắc Kạn

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận
Bài viết theo ngày
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 1
Hotline: 0983 155 520
Email: info@khcnbackan.gov.vn
Thông tin hữu ích
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về thông tin cập nhật trên Website?
Đăng nhập