Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017

Ngày đăng: 09:30 AM 25/07/2017
Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017
(KHCNBK) - Sáng ngày 21 tháng 7 năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2017.

    Trong 6 tháng đầu năm 2017, ngành khoa học và công nghệ đã làm tốt chức năng tham mưu cho UBND tỉnh trong việc quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh. Đã tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật gồm: "Quy chế ứng dụng, nhân rộng đề tài, dự án KHCN trên địa bàn tỉnh", đã trình Sở Tư pháp thẩm định; “Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”, đến nay đã gửi xin ý kiến các sở, ngành, đơn vị liên quan và một số doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch số 40-KH/TU của Tỉnh ủy về công nghệ sinh học đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Chương trình hành động số 210/CTr-UBND ngày 15/6/2017 (đã hoàn thành theo kế hoạch). Công tác quản lý khoa học tiếp tục quản lý 26 đề tài, dự án, trong đó: 11 đề tài, dự án chuyển tiếp và 15 đề tài, dự án triển khai mới năm 2017 (06 đề tài, dự án thuộc danh mục năm 2016, 09 đề tài, dự án được phê duyệt năm 2017). Tổ chức tuyển chọn 02/02 đề tài, dự án (đạt 100% KH); xét duyệt 06/08 đề tài, dự án (Đạt 75% KH). Tổ chức nghiệm thu được 02 dự án, kết quả đạt loại khá 01, đạt yêu cầu 01; (đạt 25% KH); tổ chức kiểm tra 10/22 lượt đề tài dự án (đạt 45,4% KH). Một số đề tài, dự án bước đầu đánh giá có kết quả tốt, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm như: phát triển Cam Xã Đoài, quýt VietGAP, thuốc lá vụ đông v.v. Công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng được tăng cường: dán tem niêm phong đồng hồ (công tơ) tổng 205 cột đo nhiên liệu trên địa bàn toàn tỉnh; kiểm tra 47 cơ sở (trong đó 35 cơ sở kinh doanh xăng dầu, gas và 06 cơ sở kinh doanh đồ điện, điện tử). Kết quả không có cơ sở vi phạm quy định về tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Đã hướng dẫn, tập huấn duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO cho 08 cơ quan trên địa bàn tỉnh. Hoạt động dịch vụ về lĩnh vực kiểm định, đo lường, được đẩy mạnh: 6 tháng đầu năm đã tổ chức kiểm định: 88/156 cột đo xăng dầu (đạt 56,4% KH), 162/180 cân thông dụng (đạt 90% KH). Thử nghiệm đo điện trở tiếp đất: 36 công trình trên địa bàn tỉnh; thử nghiệm 250/300 mẫu vật liệu xây dựng (đạt 83% KH). Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh: đã rà soát 03 thủ tục hành chính (TTHC), kiến nghị giảm thời gian và số lượng hồ sơ TTHC, đăng ký xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức 3,4 năm 2017 đối với 04 thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giải quyết công việc. Công tác Thông tin tư liệu - Sở hữu trí tuệ - An toàn bức xạ; Thanh tra, Văn phòng; Kế hoạch - tài chính- XD cơ bản thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ duy trì các hoạt động theo kế hoạch. Hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể được đẩy mạnh…

 

 

 

Đ/C: Hoàng Văn Hải - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2017

 

     Cán bộ, công chức, viên chức dự hội nghị đã thảo luận nhất trí đánh giá những kết đã đạt được trong 6 tháng đầu năm đồng thời chỉ ra những khó khăn, tồn tại, nguyên nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

 

 

Đ/C: Đỗ Tuấn Khiêm - Bí thư Chi bộ - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu chỉ đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

 

     Hội nghị thông qua một số giải pháp trong 6 tháng cuối năm: Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng cơ chế, phương thức hoạt động khoa học- công nghệ, phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học - công nghệ; Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động Hội đồng khoa học công nghệ cấp tỉnh, cấp huyện; đẩy mạnh xã hội hóa trong hoạt động khoa học - công nghệ. Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ, đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ. Triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trong đổi mới công nghệ; Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành KH&CN để phục vụ tốt hơn công tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao KH&CN trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng; Nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong Ban giám đốc, các phòng chuyên môn và đơn vị ... Chấp hành nghiêm Qui chế hoạt động của cơ quan, nêu cao ý thực tự giác, chấp hành nghiêm kỷ luật lao động; Năng động, chủ động, sáng tạo trong công tác./.

Nguyễn Hùng - Sở KH&CN Bắc Kạn

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận
Bài viết theo ngày
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 1
Hotline: 0983 155 520
Email: info@khcnbackan.gov.vn
Thông tin hữu ích
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về thông tin cập nhật trên Website?
Đăng nhập