Hội nghị sơ kết 6 tháng, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

Ngày đăng: 03:47 PM 19/07/2018
Hội nghị sơ kết 6 tháng, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
(KHCNBK) - Sáng ngày 13 tháng 7 năm 2018, Sở Khoa học và công nghệ đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Đ/C: Lê Văn Thế - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Trong 6 tháng đầu năm, Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Xây dựng mới các văn bản: Thay thế Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 03/9/2015 của UBND tỉnh Quy chế Quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 626/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018 -2022, định hướng đến năm 2025; Kế hoạch số 207/KH-UBND xây dựng, áp dụng ISO 9001:2015 và hoạt động của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2025.

Triển khai 29 đề tài, dự án, trong đó: 16 đề tài, dự án chuyển tiếp và 13 đề tài, dự án triển khai mới; tổ chức nghiệm thu được 02 dự án, kết quả xếp loại khá; tổ chức kiểm tra tiến độ 14 lượt đối với 12 đề tài, dự án; tổ chức xét duyệt nội dung 03 đề tài, dự án. Kết quả một số đề tài dự án được ứng dụng và nhân rộng như: Dự án “Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau tại thành phố Bắc Kạn”, Dự án Xây dựng mô hình sản xuất quýt bền vững theo hướng VietGap… Các nhiệm vụ chuyên môn về Tiêu chuẩn đo lường chất lượng; an toàn bức xạ hạt nhân; sở hữu trí tuệ, công nghệ và thị trường công nghệ; thông tin, thống kê khoa học và công nghệ; thanh tra thực hiện đạt và hoàn thành theo kế hoạch được giao; hoạt động của Trung tâm ứng dụng khoa học - công nghệ và Tiêu chuẩn- Đo lường - Chất lượng có nhiều khởi sắc; Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh. Hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể được tăng cường...

Hội nghị đã thảo luận chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2018 đồng thời đề ra giải pháp trong 6 tháng cuối năm, đó là tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động Hội đồng khoa học công nghệ cấp tỉnh, cấp huyện; đẩy mạnh xã hội hóa trong hoạt động khoa học - công nghệ. Tăng cường kiểm tra, giám sát các nhiệm vụ KHCN; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ, đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ.

Thượng tá Hoàng Văn Thái - Phó Trưởng Phòng An ninh Kinh tế Công An tỉnh  trao Kỷ niệm chương

cho đồng chí Trương Văn Quắn - nhân viên bảo vệ

Cũng nhân dịp này Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Công an tỉnh thông tin về tình hình an ninh trật tự trong nước và trong tỉnh thời gian qua. Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công An tỉnh, Thượng tá Hoàng Văn Thái - Phó Trưởng Phòng An ninh Kinh tế trao Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc của Bộ trưởng Bộ Công an cho đồng chí Trương Văn Quắn, nhân viên bảo vệ Sở Khoa học và Công nghệ đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp Bảo vệ an ninh Tổ quốc./.

Nguồn: Nguyễn Hùng - Sở KH&CN

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận
Bài viết theo ngày
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 1
Hotline: 0983 155 520
Email: info@khcnbackan.gov.vn
Thông tin hữu ích
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về thông tin cập nhật trên Website?
Đăng nhập