Hội nghị "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", chuyên đề năm 2015 và quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI)

Ngày đăng: 10:48 AM 23/03/2015
Hội nghị "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", chuyên đề năm 2015 và quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI)
Hội nghị học tập tư tương Hồ Chí Minh năm 2015 Sở Khoa học và Công nghệ
(KHCNBK) - Ngày 19 tháng 3 năm 2015, Chi bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", chuyên đề năm 2015 và quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI) tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Sở.

       Hội nghị, đã được xem, nghe toàn văn nội dung chuyên đề do Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” qua băng ghi hình do đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn thực hiện tại Hội nghị học tập chuyên đề do Tỉnh ủy tổ chức vào ngày 06 tháng 3 năm 2015.

 

Hội nghị học tập tư tương Hồ Chí Minh năm 2015 Sở Khoa học và Công nghệ

 

       Thông qua việc học tập chuyên đề sẽ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Chi bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tích cực đấu tranh chống bệnh thành tích, thiếu tinh thần trách nhiệm, quan liêu, xa rời cơ sở, ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị.

 

       Sau hội nghị học tập các đồng chí Chi ủy viên, trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc, người đứng đầu các tổ chức đoàn thể sẽ viết bài thu hoạch về nhận thức của bản thân đối với việc học tập nội dung chuyên đề năm 2015.

 

       Buổi chiều cùng ngày, Hội nghị đã được các đồng chí trong Ban Chi ủy, Ban Giám đốc truyền đạt nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI): Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng khóa XI (nếu có) trình Đại hội XII; Ban Chấp hành Trung ương tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XI; Bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2016-2021 và những nhiệm kỳ tiếp theo; Kết quả bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đề án tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Dự thảo báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Trung ương khóa XI tại Đại hội XII của Đảng; Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016).

 

Đ/C: Đỗ Tuấn Khiêm – Tỉnh ủy viên – Bí thư Chi bộ – Giám đốc Sở truyền đạt nội dung Nghị quyết trung ương 10 khóa XI

 

       Sau hội nghị này, các phòng, đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với những nội dung thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị. Qua đó, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong toàn cơ quan, thực hiện thành công Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10, khóa XI.

Duy An Sở KH&CN Bắc Kạn

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận
Bài viết theo ngày
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 1
Hotline: 0983 155 520
Email: info@khcnbackan.gov.vn
Thông tin hữu ích
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về thông tin cập nhật trên Website?
Đăng nhập