Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa Lãnh đạo tỉnh với đội ngũ trí thức

Ngày đăng: 08:16 AM 19/06/2017
Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa Lãnh đạo tỉnh với đội ngũ trí thức
(KHCNBK) - Chiều ngày 15 tháng 6 năm 2017, tại Hội trường các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy Bắc Kạn, lần đầu tiên tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại giữa Lãnh đạo tỉnh với đội ngũ trí thức. Các đồng chí: Nguyễn Văn Du - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hoàng Hiệp - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi đối thoại. Tham dự có các đồng chí Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy khối Doanh nghiệp, Thường trực Huyện ủy, Thành ủy các huyện, thành phố và hơn 200 trí thức đại diện cho 639 trí thức có trình độ từ tiến sỹ, thạc sỹ trên địa bàn tỉnh. Đây là lần đầu tiên tỉnh Bắc Kạn tổ chức đối thoại giữa Lãnh đạo tỉnh với đội ngũ trí thức.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Du - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã khẳng định trong mọi thời đại, trí thức luôn là nền tảng tiến bộ xã hội, đội ngũ trí thức là lực lượng nòng cốt sáng tạo và truyền bá trí thức. Từ rất sớm, ông cha ta đã khẳng định “Hiền tài là nguyên khí quốc gia. Nguyên khí vững thì thế nước mạnh và thịnh; nguyên khí kém thì thế nước yếu và suy”. Ngày nay với sự phát triển nhanh của tiến bộ khoa học và kỹ thuật, nhất là khi nhân loại đang bước vào kỷ nguyên của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, thì đội ngũ trí thức có vai trò đặc biệt quan trọng, tạo nên sức mạnh trong chiến lược phát triển của mỗi quốc gia, mỗi địa phương.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

    Sau 20 năm tái lập tỉnh, bên cạnh sự quan tâm đầu tư, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của bản thân, đội ngũ trí thức tỉnh Bắc Kạn đã có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển của tỉnh. Đến nay, đội ngũ trí thức của tỉnh có trình độ từ Chuyên khoa cấp I, II,Thạc sỹ , tiến sỹ là 639 người, trong đó: trình độ Tiến sỹ có 8 người, Thạc sỹ 454 người, bác sỹ chuyên khoa I có 158 người, bác sỹ chuyên khoa II 19 người. Trong số này có 11,7% được bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo từ cấp Phó Chủ tịch cấp huyện trở lên, 50,5% được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng.

 

 

Đ/C: Nguyễn Văn Du - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

 

    Đồng chí Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo vai trò của đội ngũ trí thức trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn từ khi tái lập tỉnh (năm 1997) tới nay khẳng định "Trí thức là những người lao động trí óc, có trình độ học vấn cao về lĩnh vực chuyên môn nhất định, có năng lực tư duy độc lập, sáng tạo, truyền bá và làm giàu tri thức, tạo ra những sản phẩm tinh thần và vật chất có giá trị đối với xã hội". Tính đến 31/12/2016 tỉnh Bắc Kạn có 1345 công chức cấp tỉnh và cấp huyện có trình độ từ đại học trở lên trong tổng số 1523 công chức có mặt chiếm 88,3%, 4493 viên chức có trình độ từ đại học trở lên trong 9542 viên chức, chiếm 47%; cán bộ và công chức cấp xã có trình độ đại học trở lên 775 trong tổng số 2332 cán bộ, công chức cấp xã, chiếm 33%.

 

 

Đ/C: Lý Thái Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tại Hội nghị

 

    Theo ngành, lĩnh vực quản lý, đội ngũ trí thức có trình độ từ thạc sỹ, bác sỹ chuyên khoa I trở lên ngành y tế nhiều nhất chiếm 30%, tiếp theo là ngành giáo dục và đào tạo 25,5%, quản lý kinh tế là 13,1%, ngành nông lâm nghiệp 9,9%, văn hóa xã hội 9,5%, còn lại các ngành, lĩnh vực khác như: kỹ thuật, tài nguyên môi trường, hành chính công, xây dựng đảng v.v.

     Theo dân tộc, trí thức có trình độ từ thạc sỹ, bác sỹ chuyên khoa I trở lên là dân tộc Tày chiếm 52%, dân tộc Kinh 35,4%, còn lại là các dân tộc khác chiếm tỷ lệ không đáng kể. Trong đó, đáng chú ý dân tộc ít người Nùng, Dao chiếm 7,9% đã thể hiện sự quan tâm tới chính sách dân tộc trong phát triển đội ngũ trí thức của tỉnh.Tỷ lệ này là phù hợp với điều kiện miền núi như Bắc Kạn.

    Trong thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã quan tâm cân nhắc, bổ nhiệm đội ngũ trí thức có trình độ cao vào các vị trí lãnh đạo: cấp tỉnh, Sở, ngành, cấp huyện v.v. Hiện nay, đã có 75 trí thức đã được bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo từ cấp Phó Chủ tịch UBND cấp huyện trở lên chiếm 11,7% (trong đó: có 03 lãnh đạo tỉnh, còn lại là cấp Sở, cấp huyện); cấp phòng 50,5%;  không giữ chức vụ lãnh đạo còn 37,7%. Như vậy, có thể thấy: tỷ lệ trí thức giữ chức vụ lãnh đạo khá nhiều chiếm 62,2%. Tuy nhiên, số trí thức không giữ chức vụ lãnh đạo còn lớn, chiếm tới 37,7%. Trí thức trẻ (dưới 35 tuổi) giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh chưa có (lãnh đạo trẻ nhất giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện trở lên 38 tuổi, sinh năm 1979), từ 35-39 tuổi chiếm 10,7%, từ 40-49 tuổi chiếm 60%, từ 50-59 tuổi chiếm 28%. Điều đó,cho thấy thời gian qua việc khai thác, phát huy tiềm năng, khả năng sáng tạo của trí thức có trình độ cao phục vụ trong công tác quản lý trên địa bàn tỉnh đã được trú trọng, đội ngũ trí thức giữ chức vụ lãnh đạo từ độ tuổi 35-49 tuổi chiếm tới 70,7%. Tuy nhiên, việc bố trí sử dụng trí thức làm lãnh đạo, quản lý còn hạn chế, nhất là trong việc xem xét bổ nhiệm trí thức trẻ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

     Tại hội nghị đã có 16 lượt ý kiến đối thoại của các trí thức đối với lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tập trung vào các vấn đề như tỉnh cần quan tâm tạo điều kiện thời gian, kinh phí để lớp trẻ được học tập nâng cao trình độ, vấn đề sử dụng cán bộ có trình độ cao cần được phân theo ngành, nhóm ngành, vị trí việc làm phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo, tăng cường việc đối thoại giữa đội ngũ trí thức với lãnh đạo tỉnh… Ngoài các ý kiến đối thoại tại hội nghị đội ngũ trí thức còn có ý đề xuất bằng văn bản gửi lại ban tổ chức hội nghị. Lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh đã tham gia giải đáp các ý kiến, kiến nghị…

 

 

Đ/C: Đỗ Tuấn Khiêm - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ  phát biểu tại Hội nghị

 

     Phát biểu bế mạc buổi đối thoại, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của đội ngũ trí thức trong hoàn cảnh hiện nay của tỉnh.

     Đồng chí B​í thư Tỉnh ủy cho biết, qua ý kiến của nhiều đại biểu, chúng ta thấy vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn trong sử dụng, thực hiện các chế độ đãi ngộ với đội ngũ trí thức. Thời gian tới  tỉnh sẽ tăng cường quan tâm, tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức phát triển...Trước mắt tỉnh sẽ ưu tiên hỗ trợ các cán bộ đi học trình độ cao ở các ngành nghề cần thiết. Bên cạnh đó, các cấp, ngành, đơn v​ị cần quan tâm tạo điều kiện cho các cá nhân tự đi đào tạo theo nguyện vọng. 

     Đồng chí bày tỏ sự quan tâm tới những kiến nghị về những khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị để nghiên cứu khoa học, những kiến nghị trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp nhằm đem lại hiệu quả kinh tế...

      Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các đơn vị thực hiện tốt một số vấn đề sau: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và Chính quyền với đội ngũ trí thức, trong đó công tác xây dựng đội ngũ trí thức là thường xuyên quan trọng; Bố trí sắp xếp vị trí việc làm hợp lí để đội ngũ trí thức phát huy trí tuệ của mình; tạo môi trường thuận lợi cho trí thức phát huy tối đa năng lực công tác; đối với đội ngũ trí thức cần tiếp tục phát huy, tiếp thu những thành tựu khoa học - kỹ thuật mới để đóng góp cho sự phát triển của tỉnh nhà để nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh.../.

Nguyễn Hùng - Sở KH&CN

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận
Bài viết theo ngày
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 1
Hotline: 0983 155 520
Email: info@khcnbackan.gov.vn
Thông tin hữu ích
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về thông tin cập nhật trên Website?
Đăng nhập