Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020.

Ngày đăng: 02:33 PM 09/07/2019
Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020.
(KHCNBK) - Chiều 04/7/2019, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức họp xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại Hội nghị, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đã đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ tháng 6/2018 đến tháng 6/2019; thảo luận, đánh giá các nhiệm vụ do các tiểu ban Nông - Sinh - Y, Văn hóa - Xã hội, Kinh tế - Kỹ thuật đề xuất, từ đó xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa chủ trì cuộc họp

Từ tháng 6/2018 - 6/2019, Hội đồng Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức họp 01 đợt (ngày 21/12/2018) xác định nhiệm vụ KH&CN bổ sung năm 2019 (đợt 2) kết quả xác định được 05 nhiệm vụ KH&CN bổ sung năm 2019. Các Tiểu ban Nông - Sinh - Y, Văn hoá - Xã hội, Kinh tế - Kỹ thuật đã tổ chức 4 cuộc họp trong đó có 02 cuộc họp đánh giá kết quả đề tài, sáng kiến của các cá nhân đề nghị tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”, “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” năm 2018; 02 cuộc họp sơ tuyển đề tài, dự án của các tổ chức, cá nhân đề xuất thực hiện đợt 2 năm 2019 - 2020.

Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu thành lập 17 Hội đồng KH&CN chuyên ngành. Trong đó, 07 Hội đồng nghiệm thu (Kết quả: 02 dự án xếp loại Xuất sắc, 04 đề tài, dự án xếp loại Khá, 01 đề tài xếp loại Đạt yêu cầu), 08 Hội đồng tư vấn giao trực tiếp nhiệm vụ đợt 1 và đợt 2 năm 2019 và 02 hội đồng xét duyệt các nhiệm vụ thuộc chương trình nông thôn miền núi. Các Hội đồng KH&CN chuyên ngành đã thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn giao trực tiếp và nghiệm thu nhiệm vụ theo quy định.

Hiện tại có 27 nhiệm vụ, trong đó: 19 nhiệm vụ chuyển tiếp và 08 nhiệm vụ triển khai mới (26 đề tài, dự án cấp tỉnh, 01 dự án thuộc Chương trình NTMN ủy quyền cho địa phương quản lý) đang được thực hiện trên địa bàn tỉnh. Cơ bản các nhiệm vụ triển khai đảm bảo đúng tiến độ, bám sát nội dung đã được phê duyệt. Một số kết quả của nhiệm vụ đã ứng dụng vào sản xuất mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, như: Mô hình sổ sức khỏe điện tử, mô hình lò sấy thuốc lá… Sở Khoa học và Công nghệ đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ các đề tài, dự án; phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát các hoạt động của cơ quan chủ trì/chủ nhiệm nhiệm vụ, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, hoạt động KH&CN trong năm quan còn một số khó khăn, tồn tại: Hội đồng KH&CN tỉnh phải thay đổi, bổ sung thành viên; một số thành viên Hội đồng không tham gia các cuộc họp thường xuyên; một số nhiệm vụ thực hiện việc báo cáo tiến độ chưa đúng quy định…

Năm 2020 có 42 nhiệm vụ KH&CN của các tổ chức/cá nhân đăng ký triển khai; các nhiệm vụ đăng ký tập trung chủ yếu vào lĩnh vực Nông - Sinh - Y. Tại cuộc họp, các tiểu ban đã đề xuất với Hội đồng KH&CN 12 nhiệm vụ để triển khai thực hiện năm 2020.

Trên cơ sở đề xuất của các tiểu ban, Hội đồng KH&CN tỉnh phân tích, đánh giá tính cấp thiết, mục tiêu, hiệu quả của từng nhiệm vụ. Từ đó xác định những nhiệm vụ cần thiết triển khai. Qua thảo luận, các thành viên Hội đồng đã bỏ phiếu thông qua 08 nhiệm vụ, đề nghị UBND tỉnh phê duyệt cho triển khai năm 2020.

 Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh đã chỉ rõ những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong hoạt động của Hội đồng KH&CN tỉnh thời gian qua. Đồng chí đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ cơ quan Thường trực của Hội đồng cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các nhiệm vụ và có giải pháp xử lý quyết liệt những vi phạm; thực hiện tốt việc tổ chức bàn giao kết quả nhiệm vụ, quản lý tài sản sau nghiệm thu theo đúng quy định./.

Nguồn: Nguyễn Hùng – Sở KH&CN

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận
Bài viết theo ngày
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 1
Hotline: 0983 155 520
Email: info@khcnbackan.gov.vn
Thông tin hữu ích
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về thông tin cập nhật trên Website?
Đăng nhập