Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đánh giá công tác 6 tháng đầu năm 2018, xác định nhiệm vụ năm 2019

Ngày đăng: 10:32 AM 18/06/2018
Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đánh giá công tác 6 tháng đầu năm 2018, xác định nhiệm vụ năm 2019
(KHCNBK) - Ngày 13/6/2018, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác 6 tháng đầu năm 2018 và xác định nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh chủ trì Hội nghị.

6 tháng đầu năm 2018, công tác quản lý khoa học và công nghệ (KH&CN) trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Các tiểu ban Nông - Sinh - Y, Văn hóa xã hội, Kinh tế kỹ thuật đã tổ chức xét và trình UBND tỉnh công nhận kết quả 56 đề tài, sáng kiến của các cá nhân đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2017; sơ tuyển được 04/30 nhiệm vụ đề xuất đặt hàng triển khai đợt 1 năm 2019. Cơ quan thường trực Hội đồng KH&CN tỉnh đã tham mưu xây dựng các văn bản hướng dẫn về công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh. Thực hiện quản lý 29 đề tài, dự án trong đó có 17 đề tài, dự án chuyển tiếp, 12 đề tài, dự án triển khai mới. Thành lập 10 hội đồng KH&CN chuyên ngành tổ chức nghiệm thu, xét duyệt các đề tài, dự án đúng quy định. Kết quả một số đề tài, dự án đã được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, như: Rau công nghệ cao, Quýt VietGAP, mô hình xử lý chất thải nông thôn cấp xã…

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm 2018 vẫn còn một số hạn chế như: Công tác thẩm định đề tài, dự án còn chậm; một số đề tài, dự án chậm tiến độ triển khai thực hiện, báo cáo chưa kịp thời; công tác kiểm tra, giám sát của Hội đồng KH&CN tỉnh đối với các nhiệm vụ KH&CN còn hạn chế.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đánh giá thời gian qua, Ngành Khoa học và Công nghệ đã có nhiều cố gắng, thay đổi từ cách khắc phục những khó khăn, hạn chế trong công tác quản lý cho đến cách thức tham mưu lựa chọn những đề tài, dự án để triển khai thực hiện, công tác kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu và chỉ đạo nhân rộng...với mục tiêu phấn đấu để thực hiện các nhiệm vụ khoa học đạt hiệu quả cao nhất. Thay đổi lớn nhất là Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đã định hướng cho những nhiệm vụ khoa học theo hướng ứng dụng lớn hơn là nghiên cứu, lý thuyết. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh cũng đã chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại trong thời gian qua và đề nghị cần tăng cường công tác cải cách hành chính trong trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt, xét duyệt các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Cơ quan Thường trực, các tiểu ban Hội đồng KH&CN tỉnh tham mưu nâng cao chất lượng việc đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để các nhiệm vụ KH&CN thực hiện đúng tiến độ, nội dung được phê duyệt; Có biện pháp xử ý dứt điểm một số đề tài, dự án triển khai chậm tiến độ không theo phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh giao…

Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh đã bỏ phiếu lựa chọn 05 nhiệm vụ triển khai đợt 1 năm 2019 trong đó có 04 nhiệm vụ do các tiểu ban đề xuất, 01 nhiệm vụ do Hội đồng khoa học và công nghệ đề xuất bổ sung.

Đ/C Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ kết luận hội nghị

Nguồn: Nguyễn Hùng - Sở KH&CN.

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận
Bài viết theo ngày
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 1
Hotline: 0983 155 520
Email: info@khcnbackan.gov.vn
Thông tin hữu ích
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về thông tin cập nhật trên Website?
Đăng nhập