Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh họp đánh giá kết quả hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Ngày đăng: 10:26 AM 23/06/2017
Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh họp đánh giá kết quả hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
Đ/C: Đỗ Tuấn Khiêm - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
(KHCNBK) - Chiều ngày 21 tháng 6 năm 2017, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đã tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đợt 1 năm 2018. Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ của tỉnh chủ trì cuộc họp.

 

Trong 6 tháng đầu năm, Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch số 40-KH/TU ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Tỉnh ủy Bắc Kạn thực hiện Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về đẩy mạnh phát triển ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Dự thảo Quy chế nhân rộng kết quả các đề tài, dự án khoa học và công nghệ. Năm 2017, trên địa bàn tỉnh triển khai 26 đề tài, dự án, trong đó: 11 đề tài, dự án chuyển tiếp, 15 đề tài, dự án triển khai mới năm 2016 -2017 đã được Hội đồng khoa học và công nghệ chuyên ngành xét duyệt đề cương chi tiết. Về cơ bản, các đề tài, dự án triển khai đảm bảo tiến độ, bám sát nội dung đã được phê duyệt. Một số kết quả của đề tài, dự án đã ứng dụng vào thực tiễn sản xuất mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, như: dự án Thuốc lá vụ đông đã góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng và mùa vụ; Các dự án trồng cây ăn quả tại Chợ Đồn, Bạch Thông, Ngân Sơn, Na Rì v.v. đã góp phần tạo mô hình sản xuất mới, có hiệu quả, giúp cho người dân tiếp cận được kỹ thuật mới trong sản xuất cây ăn quả…

 

Các tiểu ban Nông - Sinh - Y, Văn hoá - Xã hội, Kinh tế - Kỹ thuật đã tổ chức 2 cuộc họp để xét công nhận kết quả 38 đề tài, sáng kiến của các cá nhân đề nghị tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh năm 2016 trình UBND tỉnh phê duyệt; họp xét chọn được 12/68 đề tài, dự án đề xuất, đặt hàng của các tổ chức, cá nhân đề nghị Hội đồng KH&CN tỉnh xem xét thực hiện từ năm 2018. 

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh còn gặp một số khó khăn do việc rà soát lại 8 nhiệm vụ KHCN giao trực tiếp đợt 1 năm 2016 và nhiệm vụ thuộc danh mục năm 2017 theo chỉ đạo của UBND tỉnh, nên việc xét duyệt, thẩm định, trình phê duyệt các đề tài/dự án chậm tiến độ, dẫn tới việc triển khai bị chậm trễ; Thủ tục xem xét, thẩm định dự án, kinh phí thông qua nhiều khâu, nhiều cấp quản lý dẫn tới từ khi được phê duyệt tới khi có quyết định phân bổ kinh phí mất nhiều thời gian; Công tác triển khai nhân rộng mô hình ở các địa phương còn hạn chế; Việc đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ của các đơn vị, địa phương còn khó khăn…

 

Về nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017: Tiếp tục quản lý chặt chẽ, có hiệu quả các đề tài/dự án đang triển khai; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, đôn đốc các đơn vị chủ trì các đề tài, dự án đang triển khai theo tiến độ được duyệt, nghiệm thu, quyết toán kinh phí các đề tài, dự án đã kết thúc; Đẩy nhanh tiến độ xét duyệt, thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt các đề tài, dự án triển khai năm 2017 và năm 2018 theo quy định; Tham mưu họp các Tiểu ban chuyên ngành xét đề tài, sáng kiến chiến sĩ thi đua ngành Giáo dục và Đào tạo.

 

Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Chủ tịch Hội đồng khoa học và công nghệ của tỉnh kết luận cuộc họp

 

Các thành viên Hội đồng đã thảo luận và cơ bản  nhất trí với kết quả đã đạt được, đồng thời đóng góp ý kiến bổ sung  vào bản dự thảo báo cáo 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

 

Về xét chọn nhiệm vụ KHCN năm 2018, các thành viên Hội đồng thảo luận, đồng thời tiến hành bỏ phiếu xét chọn được 9/12 đề tài, dự án.

 

Kết luận cuộc họp đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Chủ tịch Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ cơ quan Thường trực Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh tiếp thu các ý kiến của các thành viên Hội đồng chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo sơ kết theo hướng phân tích sâu hơn nữa những kết quả đạt được cũng như các tồn tại hạn chế.  Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, chủ nhiệm chủ trì đề tài, dự án thực hiện các nội dung theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng; Tăng cường công tác trao đổi, phối hợp giữa các Sở, ban, ngành đặc biệt là công tác thẩm định, quyết toán kinh phí các đề tài, dự án…/.

 

Nguyễn Hùng Sở KH&CN Bắc Kạn

 

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận
Bài viết theo ngày
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 1
Hotline: 0983 155 520
Email: info@khcnbackan.gov.vn
Thông tin hữu ích
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về thông tin cập nhật trên Website?
Đăng nhập