Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ngày đăng: 07:49 AM 18/06/2020
Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
(KHCNBK) - Ngày 15 tháng 6 năm 2020, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Toàn cảnh Đại hội

Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ được thành lập ngày 01/9/2019 theo Quyết định số 304-QĐ/ĐU ngày 22 tháng 8 năm 2019 của Đảng uỷ Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn trên cơ sở nâng cấp từ Chi bộ Sở Khoa học và Công nghệ. Thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ đã chỉ đạo phát huy tốt các nguồn lực, tăng cường đoàn kết thống nhất, thực hiện các giải pháp khắc phục mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng đã đề ra. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được quan tâm. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm và các chế độ chính sách khác đối với đội ngũ cán bộ công chức, viên chức cơ sở được đặc biệt quan tâm. Bộ máy quản lý nhà nước về KH&CN từng bước hoàn thiện; Nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN, đảm bảo 100% các kết quả nghiên cứu khoa học cấp tỉnh được đăng ký và lưu trữ trên hệ thống thông tin KH&CN. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã giải quyết kịp thời các vấn đề bức thiết của tỉnh, nhiều kết quả nghiên cứu ứng dụng đã tạo động lực và là cơ sở cho việc định hướng phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Đc: Đỗ Thị Hiền - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ khóa VI, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Khai mạc Đại hội

Đc: Lê Văn Thế - Phó Bí thư Đảng bộ khóa VI, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Báo cáo chính trị tại Đại hội

Bên cạnh những kết quả đạt được Đại hội chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới như: Một số cán bộ, đảng viên chưa thực sự có nhận thức đầy đủ và nghiêm túc về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng có lúc chưa được phát huy. Trong sinh hoạt Đảng, tính lãnh đạo, tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên có lúc còn hạn chế. Việc nắm bắt tình hình diễn, biến tư tưởng của quần chúng tại một số thời điểm chưa kịp thời.

Đc: Ngọc Văn Biên - Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Ban chấp hành Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 07 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ Nhất Ban chấp hành Đảng bộ đã bầu đồng chí Đỗ Thị Hiền - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ, đồng chí Lê Văn Thế - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng bộ khóa VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Nguồn: Nguyễn Hùng - Sở Khoa học và Công nghệ.

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận
Bài viết theo ngày
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 1
Hotline: 0983 155 520
Email: info@khcnbackan.gov.vn
Thông tin hữu ích
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về thông tin cập nhật trên Website?
Đăng nhập