Chương trình nông thôn miền núi: thúc đẩy ứng dụng KH&CN vào sản xuất

Ngày đăng: 08:05 AM 19/12/2014
Chương trình nông thôn miền núi: thúc đẩy ứng dụng KH&CN vào sản xuất
(KHCNBK) - Ngày 15/12/2014, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân đã diễn ra phiên họp của Ban chỉ đạo Chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011-2015 (Chương trình nông thôn miền núi).

       Chương trình nông thôn miền núi giai đoạn 2011-2015 được thực hiện theo Quyết định số 1831/QĐ-TTg ngày 1/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Từ năm 2011 đến nay đã có 322 dự án được triển khai thực hiện tại 62 tỉnh/thành phố trong cả nước, trong đó có 195 dự án do trung ương quản lý, 127 dự án ủy quyền cho địa phương quản lý. Các dự án đã huy động được gần 900 tỷ đồng từ các doanh nghiệp, người dân và ngân sách địa phương, chiếm 57% tổng kinh phí thực hiện dự án. Đặc biệt, các dự án đã ứng dụng và chuyển giao thành công gần 1.200 quy trình công nghệ (vượt 31% so với kế hoạch), đào tạo được 2.870 kỹ thuật viên cơ sở (vượt 59%) và tập huấn kỹ thuật cho hàng vạn nông dân… Thành công của các dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi đã giúp các địa phương tiếp nhận, làm chủ nhiều công nghệ, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng hàng hóa nông sản, thủy sản, vật nuôi; giải quyết nhu cầu nước sạch cho các hộ gia đình và cụm dân cư; giải quyết ô nhiễm môi trường nông thôn, làng nghề; cung cấp thông tin KH&CN phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn… Bên cạnh đó, thông qua Chương trình, nhiều doanh nghiệp đã có cơ hội đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ, hình thành một số nghề mới góp phần khai thác các tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân…

 

       Đánh giá cao những kết quả đạt được của Chương trình nông thôn miền núi giai đoạn 2011-2015, Bộ trưởng Nguyễn Quân - Trưởng ban chỉ đạo Chương trình đề nghị trong thời gian tới cần tăng tỷ trọng số lượng dự án ở các vùng khó khăn, hướng tới đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao giá trị nông lâm thủy sản cho bà con dân tộc vùng sâu, vùng xa, hải đảo... Bộ trưởng cũng lưu ý, trong việc xây dựng đề án thực hiện Chương trình trong giai đoạn mới cần phải ra soát kỹ mục tiêu, nội dung của Chương trình để tránh trùng lặp.

 

Theo trang Vista.gov.vn

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận
Bài viết theo ngày
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 1
Hotline: 0983 155 520
Email: info@khcnbackan.gov.vn
Thông tin hữu ích
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về thông tin cập nhật trên Website?
Đăng nhập