Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong cộng đồng kinh tế ASEAN

Ngày đăng: 09:34 AM 05/09/2016
Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong cộng đồng kinh tế ASEAN
Cộng đồng Kinh tế ASEAN chính thức được xác lập từ ngày hôm nay, 31/12/2015
(KHCNBK) - Hoạt động hội nhập về Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) là một bộ phận cấu thành của Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) có vai trò quan trọng đối với việc gỡ bỏ các hàng rào kỹ thuật đối với thương mại trong khu vực và đóng góp tích cực vào tiến trình tự do hoá thương mại toàn cầu. Xác định ý nghĩa quan trọng của hoạt động đó, Việt Nam, thông qua Tổng cục TCĐLCL đã chủ động và tham gia tích cực vào các hoạt động hợp tác khu vực ASEAN thông qua Ủy ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng của ASEAN (ACCSQ).

 

Các nước ASEAN đã cùng nhau xây dựng những văn kiện quan trọng, làm cơ sở cho hoạt động hội nhập về TCĐLCL như Kế hoạch hành động tổng thể AEC (AEC Blueprint); Biểu kế hoạch hành động AEC (AEC Scorecard); Hiệp định khung của ASEAN về Thỏa thuận Thừa nhận lẫn nhau; Hiệp định Thương mại hàng hoá của ASEAN (ATIGA); Chương trình làm việc thuận lợi hóa thương mại trong ASEAN (ATFWP) và các văn bản hướng dẫn cụ thể như Hướng dẫn của ASEAN về Tiêu chuẩn, Quy chuẩn Kỹ thuật và Quy trình Đánh giá sự phù hợp; Hướng dẫn của ASEAN về Hài hoà Tiêu chuẩn; Hướng dẫn của ASEAN về Quy trình Đánh giá sự phù hợp.

 

Để xây dựng AEC theo kế hoạch tổng thể, hai chữ “hài hòa” trở thành tâm điểm của chính sách chung về tiêu chuẩn hóa của ASEAN.

 

Các nước ASEAN đã đạt được những bước tiến ban đầu trong lĩnh vực hài hòa tiêu chuẩn đối với các sản phẩm ưu tiên. Các nước ASEAN nhất trí chọn các tiêu chuẩn quốc tế làm ưu tiên hàng đầu để hài hòa đến năm 2015 như tiêu chuẩn của ISO/ IEC đối với sản phẩm điện, điện tử (121 tiêu chuẩn), tiêu chuẩn ISO đối với thiết bị y tế (14 tiêu chuẩn), đối với cao su (46 tiêu chuẩn); tiêu chuẩn/yêu cầu kỹ thuật của UNECE đối với sản phẩm ô tô (19 tiêu chuẩn) và tiêu chuẩn CODEX đối với thực phẩm chế biến sẵn ...

 

Hiện đã có Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau của ASEAN về kết quả kiểm tra và chứng nhận Thực hành sản xuất tốt (MRA.GMP) đối với các cơ sở sản xuất dược phẩm;

 

Đối với sản phẩm mỹ phẩm, các nước ASEAN thừa nhận lẫn nhau Giấy chứng nhận đăng ký sản phẩm mỹ phẩm.

 

Đối với sản phẩm điện, điện tử, các nước ASEAN thừa nhận các kết quả đánh giá sự phù hợp, giúp giảm chi phí thử nghiệm và chứng nhận, giảm đáng kể thời gian thông quan sản phẩm điện, điện tử. Số sản phẩm điện, điện tử được hưởng lợi từ hoạt động thừa nhận chưa nhiều nhưng hoạt động xem xét và đi đến thừa nhận lẫn nhau đã và đang được tiến hành khá chặt chẽ và quy củ.

 

Các MRA đang thảo luận và sớm đi đến ký kết trong thời gian tới gồm: MRA về sản phẩm thực phẩm chế biến sẵn, MRA đối với sản phẩm vật liệu xây dựng, MRA về Phê duyệt kiểu đối với sản phẩm ô tô, MRA về tương đương sinh học, MRA về tính khả dụng sinh học.

 

Quy chế quản lý hài hòa là một bước tiến trong hội nhập khu vực ASEAN về TCĐLCL để đi đến một quy chế quản lý thống nhất cho sản phẩm ưu tiên hội nhập, các nước ASEAN phải thảo luận trong nhiều phiên họp và cam kết sửa đổi luật cho phù hợp với toàn khu vực ASEAN. Hiện nay, các quy chế quản lý hài hòa đối với sản phẩm mỹ phẩm, trang thiết bị y tế (TTBYT) và sản phẩm điện, điện tử đã được hiện thực hóa thông qua Hiệp định hòa hợp quản lý mỹ phẩm của ASEAN (ACD), Hiệp định về quản lý sản phẩm trang thiết bị y tế (ASEAN Medical Device Directive - AMDD) và Hiệp định về quy chế quản lý hài hoà các thiết bị điện và điện tử của ASEAN (AHEEERR).

 

Các Hiệp định khác của ASEAN đang được thảo luận và sẽ đi đến ký kết trong thời gian tới là Hiệp định về Y dược cổ truyền và Hiệp định về Thực phẩm chức năng.

 

Vấn đề tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp (STRACAP) trở thành một phần quan trọng trong các hiệp định thương mại tự do như Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Úc-Niudilân (AANZFTA); Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN-Nhật Bản (AJCEP); Hiệp định hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN-Hàn Quốc; Hiệp định khung hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN-Trung Quốc; Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc.

 

Hiện nay, các nước ASEAN đang đàm phán để đi đến thống nhất chương về tiêu chuẩn, quy chuẩn và quy trình đánh giá sự phù hợp của Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và Hiệp định Thương mại tự do ASEAN- Hồng Công.

 

Định hướng nào cho tương lai

 

Những tháng cuối năm 2015, mười nước ASEAN đã khẩn trương hoàn thành kế hoạch chiến lược 10 năm (2016-2025) cho hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng của khu vực. Kế hoạch Bản kế hoạch nêu 6 điểm nổi bật như sau: Tăng cường cơ sở hạ tầng về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và đánh giá sự phù hợp (gọi tắt là STRACAP); Giảm từng bước và toàn diện các rào cản kỹ thuật đối với thương mại liên quan đến STRACAP; Các nước ASEAN sẽ tăng cường hợp tác để có quan điểm, cách tiếp cận chung trong các tổ chức quốc tế và khu vực Châu Á-Thái Bình Dương; Tăng cường sự tham gia của khối tư nhân trong hoạt động tiêu chuẩn hóa; Cải tổ ACCSQ để tăng cường tính hiệu quả về tổ chức và cách thức hoạt động; Tăng cường năng lực và xây dựng nguồn nhân lực của các nước ASEAN.

 

Kế hoạch chiến lược 6 điểm sẽ được cụ thể hoá bằng kế hoạch chi tiết của từng nhóm công tác của ACCSQ và triển vọng sẽ tạo đà cho sự phát triển về TCĐLCL trong 10 năm tới.

Theo kế hoạch chiến lược này để tăng cường hội nhập khu vực trong lĩnh vực TCĐLCL và đi công tác TCĐLCL thực sự hữu ích và phát triển sâu rộng, bền vững, thực sự trở thành động lực thúc đẩy cho sự phát triển của kinh tế xã hội, đối với Việt Nam chúng ta vẫn cần tập trung vào những việc sau:

 

Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật hệ thống cơ quan tiêu chuẩn theo hướng hiện đại. Khai thác có hiệu quả các nguồn hỗ trợ của các dự án do các đối tác cung cấp để thu hẹp khoảng cách phát triển với các nước phát triển hơn trong khu vực trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa.

 

Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và chuyên gia xây dựng tiêu chuẩn có đủ trình độ đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập, nâng cao năng lực chuyên môn - nghiệp vụ, ngoại ngữ cho các chuyên gia trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực có liên quan.

 

Đẩy mạnh việc quảng bá hoạt động hợp tác khu vực về tiêu chuẩn hóa cho các thành phần kinh tế.

 

Ngoài ra, chúng ta cần có sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp vào hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc tế, khu vực nhằm huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực của các ngành và giới doanh nghiệp đế bảo đảm được những lợi ích của doanh nghiệp trong hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực.

 

Nguồn: nistpass.gov.vn

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận
Bài viết theo ngày
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 2
Hỗ trợ 1
Hotline: 0983 155 520
Email: info@khcnbackan.gov.vn
Thông tin hữu ích
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào về thông tin cập nhật trên Website?
Đăng nhập